VirGo

VirGo betekent letterlijk ‘jonge dochter’ en is een letterwoord dat de intentie vervat van vrouwelijke (v) ingenieurs (ir) die bewust voor exacte wetenschappen durven kiezen (‘go for it’). Het betreft een onderzoeks- en emanciperingsproject dat wordt opgezet door de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Netwerk Diversiteit en Inclusie van de UGent.

Dit lange termijn project onderzoekt - in samenwerking met lagere scholen en secundaire scholen in Gent en omgeving - welke factoren de lage instroom van meisjes met een diverse sociale achtergrond in typische STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) in het secundair onderwijs en het Hoger onderwijs verklaren.

VirGO is een onderzoeksproject dat wordt opgezet door de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Netwerk Diversiteit en Inclusie van UGent.

Het project werd opgestart met 114 leerlingen uit de derde graad lager onderwijs en 121 leerlingen uit de eerste graad secundair. In beide groepen volgen de leerlingen uit onze doelgroep een inclusief traject tot en met de derde graad secundair onderwijs.

Het traject omvat STEM-workshop en workshops rond sociale weerbaarheid (omgaan met racisme, mindsettraining en genderbewustwording) die in de klassen worden gegeven. Voor de STEM-workshops komen lesgevers van de UGent in de klassen om direct met de kinderen aan de slag te gaan rond wetenschap en techniek. De studiekeuze en motivatie van de leerlingen worden bij elk scharniermoment in kaart gebracht. Hieruit zal blijken in hoeverre specifieke interventies op het vlak van STEM en sociale weerbaarheid kunnen leiden tot een stijging van het aantal meisjes met een diverse sociale achtergrond dat kiest voor een STEM-opleiding.

We hopen vooral om op het einde van de rit een aantal meisjes met een migratieachtergrond en een sterke interesse voor wiskunde en wetenschappen te hebben klaargestoomd voor een universitaire STEM-richting. .

Deelnemende scholen hebben een heel diverse samenstelling en willen leerlingen uit onze doelgroep (high potentials met een focus op meisjes met een migratieachtergrond) met inclusieve acties ondersteunenen in hun studiekeuzetraject.Dit project kadert in de HeForShe@UGent campagne.

Virgo tekeningenDeelnemende scholen

Lager onderwijs

  • De Triangel
  • De Mozaiek
  • Sint-Salvator
  • De Toverberg

Secundair onderwijs

  • Lyceum
  • Lucerna college
  • IVG

Contact