Facultaire diversiteitscommissies of -teams

Sinds begin 2014 heeft elke faculteit een diversiteitscommissie of -team. Deze hebben als opdracht om het diversiteitsbeleid op faculteitsniveau te initiëren en verder uit te bouwen.

Elk team wordt aangestuurd door een diversiteitscoördinator en is samengesteld uit geëngageerde medewerkers en studenten. De diversiteitscommissie of -team reflecteert over de facultaire diversiteitswerking, bekijkt bestaande processen vanuit een diversiteitsperspectief en zet lijnen uit voor de toekomst. Krijgen alle studenten en personeelsleden voldoende kansen om zich te ontplooien? Is ons aanbod afgestemd op een diverse instroom? Bieden we voldoende omkadering voor een steeds meer divers publiek?

Elk team bepaalt zelf de accenten en wordt daarin ondersteund door Netwerk Diversiteit en Inclusie. Meer info over de werking van elke facultaire diversiteitscommissie of -team kan je vragen bij de 11 diversiteitscoördinatoren.

Faculteit Diversiteitscoördinator
Letteren en Wijsbegeerte

Bart Deygers

Recht en Criminologie
Wetenschappen
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Ingenieurswetenschappen en Architectuur ntb
Economie en Bedrijfskunde
Diergeneeskunde
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Senne Braem en Elisabeth Deschauwer
Bio-Ingenieurswetenschappen Pieter Spanoghe
Farmaceutische Wetenschappen en Lies Lahousse
Politieke en Sociale Wetenschappen