The Unbearable Lightness of Gender

Wat hebben het meest gangbare gebruik van genderstatistieken, Vaticaanse noties van gendercomplementariteit, bepaalde aannames uit de evolutionaire psychologie, en neoliberale visies op gelijke kansen gemeen? Ze doen allemaal beroep op onderliggende noties van gender die haaks staan op gender als een analytische categorie (Scott 1986) zoals het aanvankelijk binnen de feministische theorie ontwikkeld werd. In deze lezing ga ik dieper in op de genealogie van het begrip gender die aan de basis ligt van het huidige gebruik van de term. Vervolgens bespreek ik de subtiele en minder subtiele verschuivingen ten aanzien van die feministische conceptualisering van gender die we kunnen vaststellen in veel van het hedendaags gebruik van gender, dat veelal ook een uitdrukkelijke reactie is op het oorspronkelijke feministische genderbegrip. De lezing besteedt bijzondere aandacht aan wat er met gender gebeurt in een neoliberale gelijke kansen benadering alsook in de recente ontwikkeling van de notie “gendercomplementariteit” binnen het Vaticaan.

Prof. dr. Sarah Bracke is sociologe en feministische theoretica. Ze is werkzaam aan de VUB (RHEA, Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit) en de UGent (Sociologie), en heeft voorbije en voortlopende onderzoeksaffiliaties met het Women's Studies in Religion Program aan de Harvard Divinity School, het Minda de Gunzburg Centrum voor European Studies aan Harvard, en het Center for the Study of Social Difference aan Columbia University. Bracke's werk bestudeert kwesties van gender, religie, secularisme, (homo)seksualiteit, processen van culturalisering en racialisering in Europa, subjectiviteit en agency. Ze is de coauteur van een boek over multiculturalisme in Vlaanderen (Een leeuw in een kooi. De grenzen van de multiculturele verbeelding, 2009), werkt momenteel een boekmanuscript af over vroomheid, agency en seksuele differentie binnen de hedendaagse Rooms-Katholieke context, en begon een nieuw boekproject over gender en seksualiteit binnen Europa’s “Moslimvraagstuk”. Artikels van haar hand verschenen in tijdschriften zoals Theory, Culture & Society; European Journal of Women’s Studies; Feminist Review; Religion and Gender; Cultural Studies; en Journal for Muslims in Europe.

Praktisch

10-05-2016

12u30 - 14u00

Raadzaal UFO
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

Neem contact op voor alle vragen over toegankelijkheid en/of over extra faciliteiten van deze middaglezing

Inschrijven?

 https://webapps.ugent.be/eventManager/events/gender

Indien het openen van de pagina niet meteen lukt, gebruikt u best een andere browser (vb.: Mozilla Firefox)!

 

Praktisch

10-05-2016

12u30 - 14u00

Raadzaal UFO
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

Neem contact op voor alle vragen over toegankelijkheid en/of over extra faciliteiten van deze middaglezing

Inschrijven?

 https://webapps.ugent.be/eventManager/events/gender

Indien het openen van de pagina niet meteen lukt, gebruikt u best een andere browser (vb.: Mozilla Firefox)!