Vlaamsche Studentenclub Gent

1. Naam: Vlaamsche Studentenclub Gent

2. Afkorting:

3. Zie ook: Gentsch Studenten Corps, Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond

4. Oprichting:

5. Afschaffing: [1933]

6. Inhoud: Door omvorming ontstond uit deze Vlaamsche Studentenclub (afhangende van het AVHV) het Gentsch Studenten Corps in 1933.

7. Aangesloten bij: Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AVHV)

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: