Kommissie Sociaal (KS)

1. Naam: Kommissie Sociaal

2. Afkorting: KS

3. Ook: Kommissie Sosjaal

4. Oprichting: [1967-1968]

5. Afschaffing: [eind jaren 1970] 

6. Inhoud: oorspronkelijk een Kommissie, toegevoegd aan het GSK, later het Fakulteitenkonvent en vanaf 1973 volledig autonoom ressorterend onder het Studentensekretariaat.

10. Tijdschrift: KS-Info