Faculteit Recht en Criminologie

Identificatie

1. Entiteit: Faculteit

2. Geautoriseerde naam: Faculteit Recht en Criminologie

3. Parallelle naam: Faculty of Law and Criminology

4. Voorgangers:
- Faculté de Jurisprudence (1817-1818)
- Facultas Juridica (1817-1818)
- Jurisprudentiae romanae et hodiernae (1819-1820)
- Faculté de Jurisprudence (1830-1831)
- Faculté de Droit (1835-1915
- Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1916-1918)
- Faculteit Rechtsgeleerdheid (1918-1919)
- Faculté de Droit (1919-1935)
- Faculteit der Rechten (1923-1966)
- Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1966-1969)
- Faculteit van de Rechtsgeleerdheid (1969-1992)
- Faculteit Rechtsgeleerdheid (1992-2017)
- Faculteit Recht en Criminologie (2017-)

5. Identificatiecode: 6B

Historiek

1. Oprichtingsdatum: 1817-

2. Institutionele geschiedenis:
Bij organiek reglement van 25 september 1816 werd te Gent een universiteit opgericht met 4 faculteiten: Letteren en Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. Eveneens stond in dit reglement gespecificeerd dat wie zich wou inschrijven als kandidaat in de faculteit Rechtsgeleerdheid, reeds de graad van kandidaat in de Letteren op zak diende te hebben.

Na de revolutie en de onafhankelijkheid kondigde het ‘Voorlopig Bewind’ op 12 oktober 1830 de vrijheid van onderwijs af. De lessen aan de universiteit te Gent werden hervat na besluit van 16 december 1830 en kondigde tevens de afschaffing van de faculteiten Letteren en Wetenschappen aan. Dat dit een problematisch gevolg was voor de faculteit Rechtsgeleerdheid hoeft niet te verbazen. De vereiste graad in de letteren kon niet meer behaald worden in Gent wat voor een leegloop zorgde in de faculteit Rechtsgeleerdheid.
Omwille van de vrijheid van onderwijs, kon men echter wel te Gent enkele ‘vrije faculteiten’ oprichtten (werden erkend in oktober 1831) waar men de vereiste diploma’s alsnog kon behalen. Bij de organieke wet van 27 september 1935 werden de faculteiten Letteren en Wetenschappen terug opgericht.

In de loop der tijd ontstonden verschillende opleidingen en zelfs scholen in de schoot van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Vanaf 1896 tot 1906 kon men aan de faculteit Rechtsgeleerdheid een diploma van licentiaat van de hogere graad in de handels- en consulaire wetenschappen verwerven. In 1906 werd bij KB van 11 oktober een afzonderlijke ‘Bijzondere Handelsschool’ ingericht.

Bij KB van 10 mei 1938, werd aan de faculteit Rechtsgeleerdheid een School voor Criminologie toegevoegd. Een besluit van de Raad van Bestuur op 13 maart 1992 kondigde de opname van de School voor Criminologie in de Rechtsfaculteit aan.
Tot slot besliste de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent in 1992 om de diensten van de politieke en sociale wetenschappen van de faculteit Rechtsgeleerdheid als een aparte faculteit te beschouwen.

2. Huidige locatie: Gent [BE] gebouwencomplex Volderstraat - Universiteitsstraat

3. Voormalige locaties:
- Gent [BE] Baudeloobibliotheek (1817-)
- Gent [BE] Universiteitstraat (1906), uitbreiding van de gebouwen (1963)
- Gent [BE] Korte Meer  (1938)

Decanen

1 jaar (Règlement sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, dd. 25 september 1816 / K.B. dd. 3 december 1835 / K.B. dd. 9 december 1849)

1817/1818 Jean-Baptiste Hellebaut Faculté de Jurisprudence
1817/1818 Jean-Baptiste Hellebaut Facultas Juridica
1818/1819 Jean-Baptiste Hellebaut
1819/1820 Pierre De Ryckere Jurisprudentiae romanae et hodiernae
1820/1821-1821/1822 Bernard Van Wambeke
1822/1823 Pierre De Ryckere
1823/1824 Bernard Van Wambeke
1824/1825-1825/1826 Pierre De Ryckere
1826/1827 Bernard Van Wambeke
1827/1828-1828/1829 Jacobus Josephus Haus
1829/1830 Bernard Van Wambeke
1830/1831 Faculté de Jurisprudence
1831/1832
1832/1833
1833/1834
1834/1835
1835/1836 Faculté de Droit
1836/1837 Jacobus Josephus Haus Faculté de Droit
1837/1838 Emmanuel Balliu Faculté de Droit
1838/1839 Isidore J. Nelis Faculté de Droit
1839/1840 Jacobus Josephus Haus Faculté de Droit
1840/1841 Jean-Baptiste Minne-Barth Faculté de Droit
1841/1842 Hubert Auguste Lefebvre Faculté de Droit
1842/1843 Jean Philippe Molitor Faculté de Droit
1843/1844 Jacobus Josephus Haus Faculté de Droit
1844/1845 Fredericus De Kemmeter (baron) Faculté de Droit
1845/1846 Isidore J. Nelis Faculté de Droit
1846/1847 Jean-Baptiste Minne-Barth Faculté de Droit
1847/1848 Hubert Auguste Lefebvre Faculté de Droit
1848/1849 Jean Philippe Molitor Faculté de Droit
1849/1850 François Laurent Faculté de Droit
1850/1851 Jacobus Josephus Haus Faculté de Droit
1851/1852 Fredericus De Kemmeter (baron) Faculté de Droit
1852/1853 Hubert Auguste Lefebvre Faculté de Droit
1853/1854 François Laurent Faculté de Droit
1854/1855 Jacobus Josephus Haus Faculté de Droit
1855/1856 Parfait Namur Faculté de Droit
1856/1857 Hubert Auguste Lefebvre Faculté de Droit
1857/1858 François Laurent Faculté de Droit
1858/1859 Fredericus De Kemmeter (baron) Faculté de Droit
1859/1860 Jacobus Josephus Haus Faculté de Droit
1860/1861 Hubert Auguste Lefebvre Faculté de Droit
1861/1862 Parfait Namur Faculté de Droit
1862/1863 François Laurent Faculté de Droit
1863/1864 Fredericus De Kemmeter (baron) Faculté de Droit
1864/1865 Jacobus Josephus Haus Faculté de Droit
1865/1866 Hubert Auguste Lefebvre Faculté de Droit
1866/1867 François Laurent Faculté de Droit
1867/1868 Carolus Waelbroeck Faculté de Droit
1868/1869 Fredericus De Kemmeter (baron) Faculté de Droit
1869/1870 Jacobus Josephus Haus Faculté de Droit
1870/1871 Alberic L. R. Allard Faculté de Droit
1871/1872 François Laurent Faculté de Droit
1872/1873 Carolus Waelbroeck Faculté de Droit
1873/1874 Polynice Van Wetter Faculté de Droit
1874/1875 Albert Callier Faculté de Droit
1875/1876 Jacobus Josephus Haus Faculté de Droit
1876/1877 François Laurent Faculté de Droit
1877/1878 Polynice Van Wetter Faculté de Droit
1878/1879 Jules Nossent Faculté de Droit
1879/1880-1882/1883 Polynice Van Wetter Faculté de Droit
1883/1884-1884/1885 Gérard Galopin Faculté de Droit
1885/1886-1888/1889 Remisius De Ridder Faculté de Droit
1889/1890-1892/1893 Polynice Van Wetter Faculté de Droit
1893/1894-1895/1896 Victor Cam. De Brabandere Faculté de Droit
1896/1897-1898/1899 Louis Montigny Faculté de Droit
1899/1900-1901/1902 Alberic G. J. Rolin (baron) Faculté de Droit
1902/1903-1903/1904 Eugène Dauge Faculté de Droit
1904/1905 Eugène Dauge
1905/1906-1907/1908 Oscar Pyfferoen Faculté de Droit
1908/1909-1910/1911 Charles Delannoy Faculté de Droit
1911/1912-1913/1914 Georges Vanden Bossche Faculté de Droit
1914/1915 Paul Vermeersch Faculté de Droit
1915/1916 Paul Vermeersch
1916/1917 Julius Obrie Faculteit der Rechtsgeleerdheid
1917/1918 Johan H. Labberton Faculteit der Rechtsgeleerdheid
1918/1919 Alfons Van Roy Faculteit Rechtsgeleerdheid
1918/1919 Paul Vermeersch
1919/1920-1920/1921 Paul Vermeersch Faculté de Droit
1921/1922-1922/1923 Georges Eeckhout Faculté de Droit
1923/1924 Georges Eeckhout Faculteit der Rechten
1924/1925-1926/1927 Charles De Visscher Faculteit der Rechten
1927/1928 Marcel Lauwick Faculteit der Rechten
1927/1928-1929/1930 Fernand De Visscher Faculteit der Rechten
1930/1931-1932/1933 Joseph Van de Vorst Faculteit der Rechten
1933/1934-1935/1936 Albert Kluyskens Faculteit der Rechten
1936/1937-1938/1939 Nicolas Gunzburg Faculteit der Rechten
1939/1940 Jozef A. Van Overbeke Faculteit der Rechten
1940/1941 Albert Kluyskens Faculteit der Rechten
1941/1942 Joseph Van de Vorst Faculteit der Rechten
1942/1943-1943/1944 Victor Boon Faculteit der Rechten
1944/1945-1946/1947 Jules Storme Faculteit der Rechten
1947/1948-1949/1950 Const. F. M. Jules Simon Faculteit der Rechten
1950/1951-1952/1953 Paul Maurice Orban (baron) Faculteit der Rechten

2 jaar (Wet dd. 28 april 1953 / bijzonder decreet dd. 26 juni 1991)

1953/1954 Paul Maurice Orban (baron) Faculteit der Rechten
1954/1955-1955/1956 Jean Limpens Faculteit der Rechten
1956/1957-1957/1958 Joannes Van Houtte (baron) Faculteit der Rechten
1958/1959-1965/1966 René Dekkers Faculteit der Rechten
1966/1967-1968/1969 Egidius Spanoghe Faculteit der Rechtsgeleerdheid
1969/1970 Egidius Spanoghe Faculteit van de Rechtsgeleerdheid
1970/1971-1971/1972 Elias Van Bogaert Faculteit van de Rechtsgeleerdheid
1972/1973-1977/1978 Willy Delva Faculteit van de Rechtsgeleerdheid
1978/1979-1979/1980 Robert Senelle Faculteit van de Rechtsgeleerdheid
1980/1981-1981/1982 Roger De Meyer Faculteit van de Rechtsgeleerdheid
1982/1983-1983/1984 Marcel Storme Faculteit van de Rechtsgeleerdheid
1984/1985-1991/1992 Paul Ghysbrecht Faculteit van de Rechtsgeleerdheid
1992/1993-1993/1994 Yvette Merchiers Faculteit Rechtsgeleerdheid
1994/1995-1997/1998 Hubert Bocken Faculteit Rechtsgeleerdheid
1998/1999-1999/2000 Baudewijn Bouckaert Faculteit Rechtsgeleerdheid
2000/2001-2007/2008 Eduard Somers Faculteit Rechtsgeleerdheid
2008/2009-2013/2014 Piet Taelman Faculteit Rechtsgeleerdheid
2014/2015- heden Michel Tison Faculteit Recht en Criminologie

Publicaties

S.n. De geschiedenis van de school voor criminologie van de RUG. In: Het verleden en het heden. S.l., s.d., pp. 19-40.

S.n. Van Jezuïetenklooster tot rechtsfaculteit. Gent, 1988, 30p.

LOMBROSIANA (Oud-studenten criminologie RUG). Veertig jaar school voor criminologie aan de RUG. Gent, 1978, 64p.

S.n. Tien jaar licentie in de pers- en communicatiewetenschap aan de Rijksuniversiteit te Gent. Gent, 1973, 40p.

VANDERSTEENE, L. De Geschiedenis van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent: Van haar ontstaan tot aan de Tweede Wereldoorlog (1817-1940). Gent, 2009, 253p.

Inventaris

De inventarissen worden momenteel bewerkt om opgenomen te worden in een archiefbeheersysteem. Indien u stukken wil raadplegen, gelieve ons te contacteren: archief@ugent.be

We begeleiden  graag uw zoektocht. Dank voor uw begrip.