Faculteit Letteren & Wijsbegeerte

Identificatie

1. Entiteit: Faculteit

2. Geautoriseerde naam: Faculteit Letteren & Wijsbegeerte

3. Parallelle naam: Faculty of Arts & Philosophy

4. Voorgangers:
- Faculté de Philosophie spéculative et des Lettres (1817-1818)
- Faculté de Philosophie et Belles-Lettres (1817-1818)
- Facultas Philosophiae Theoreticae et Litterarum (1817-1818)
- Philosophiae Theoreticae et Litterarum (1819-1820)
- Faculté de Philosophie et Lettres (1835-1915)
- Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren (1916-1919)
- Faculté de Philosophie et Lettres (1918-1935)
- Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren (1923-1953)
- Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (1953-1969)
- Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte (1969-1992)
- Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1992-…)

5. Identificatiecode: 6A

Historiek

1. Oprichtingsdatum: 1817-1830, heroprichting in 1835-

2. Institutionele geschiedenis:
Bij organiek reglement van 25 september 1816 werd te Gent een universiteit opgericht met 4 faculteiten: Letteren en Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. Echter na de revolutie en de onafhankelijkheid kondigde het ‘Voorlopig Bewind’ op 12 oktober 1830 de vrijheid van onderwijs af. De lessen aan de universiteit te Gent werden hervat na besluit van 16 december 1830. Maar hetzelfde besluit kondigde tevens de afschaffing van de faculteiten Letteren en Wetenschappen aan. Het was wachten tot de organieke wet van 27 september 1835 voor de heroprichting van deze twee faculteiten.

Bij KB van 31 augustus 1920 werd het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde opgericht en gehecht aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Een tijdje later, in 1927, werd bij KB van 19 november nog een Hoger Instituut voor Opvoedkunde toegevoegd aan de voormelde faculteit. Bij KB van 12 december 1957 werd het Hoger Instituut voor Oosterse, Oosteuropese en Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis opgericht aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

3. Huidige locaties:
- Gent [BE] Blandijnberg 2
- Gent [BE] Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33-35
- Gent [BE] Rozier 4

4. Voormalige locaties:
- Gent [BE] Jezuïetenklooster, Lange Meire/Universiteitsstraat 16 (1817-)
- Gent [BE] Rozier 44 (1971-> verhuis Seminarie voor Engelse Literatuur)
- Gent [BE] Blandijnberg 2 (1960)

Decanen

1 jaar (Règlement sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, dd. 25 september 1816 / K.B. dd. 3 december 1835 / K.B. dd. 9 december 1849)

1817/1818 Guillaume Mahne Faculté de Philosophie Spéculative et des Lettres
1817/1818 Guillaume Mahne Faculté de Philosophie et Belles-Lettres
1817/1818 Guillaume Mahne Facultas Philosophiae Theoreticae et Litterarum
1818/1819 Louis Raoul
1819/1820 Louis Raoul Facultas Philosophiae Theoreticae et Litterarum
1820/1821-1824/1825 Guillaume Mahne
1825/1826 Johannes Schrant
1826/1827 Louis Raoul
1827/1828
1828/1829
1829/1830
1830/1831-1834/1835 N.v.t. N.v.t. (Faculteit afgeschaft)
1835/1836 Faculté de Philosophie et Lettres
1836/1837-1837/1838 Georg Rassmann Faculté de Philosophie et Lettres
1838/1839 Philippe Auguste Derote Faculté de Philosophie et Lettres
1839/1840 Constant Philippe Serrure Faculté de Philosophie et Lettres
1840/1841 Philippe Auguste Derote Faculté de Philosophie et Lettres
1841/1842 Joseph Roulez Faculté de Philosophie et Lettres
1842/1843 Georg Rassmann Faculté de Philosophie et Lettres
1843/1844 Henri Moke Faculté de Philosophie et Lettres
1844/1845 François Huet Faculté de Philosophie et Lettres
1845/1846 Pierre Albert Lentz Faculté de Philosophie et Lettres
1846/1847 Philippe Auguste Derote Faculté de Philosophie et Lettres
1847/1848 Constant Philippe Serrure Faculté de Philosophie et Lettres
1848/1849 Joseph Roulez Faculté de Philosophie et Lettres
1849/1850 Georg Rassmann Faculté de Philosophie et Lettres
1850/1851 Constant Philippe Serrure Faculté de Philosophie et Lettres
1851/1852 Pierre Albert Lentz Faculté de Philosophie et Lettres
1852/1853 Joseph Roulez Faculté de Philosophie et Lettres
1853/1854 Georg Rassmann Faculté de Philosophie et Lettres
1854/1855 Constant Philippe Serrure Faculté de Philosophie et Lettres
1855/1856 Pierre Albert Lentz Faculté de Philosophie et Lettres
1856/1857 Joseph Roulez Faculté de Philosophie et Lettres
1857/1858 Gustave Callier Faculté de Philosophie et Lettres
1858/1859 Léon Wocquier Faculté de Philosophie et Lettres
1859/1860 Pierre Albert Lentz Faculté de Philosophie et Lettres
1860/1861 Joseph Jean Fuerison Faculté de Philosophie et Lettres
1861/1862 Auguste Wagener Faculté de Philosophie et Lettres
1862/1863 Gustave Callier Faculté de Philosophie et Lettres
1863/1864 Pierre Albert Lentz Faculté de Philosophie et Lettres
1864/1865 Joseph Jean Fuerison Faculté de Philosophie et Lettres
1865/1866 Joseph Gantrelle Faculté de Philosophie et Lettres
1866/1867 Jacobus Franciscus Heremans Faculté de Philosophie et Lettres
1867/1868 Auguste Wagener Faculté de Philosophie et Lettres
1868/1869 Clément, Pierre, Etienne, Oscar Merten Faculté de Philosophie et Lettres
1869/1870 Pierre Albert Lentz Faculté de Philosophie et Lettres
1870/1871 Frédéric Hennebert Faculté de Philosophie et Lettres
1871/1872 Jacobus Franciscus Heremans Faculté de Philosophie et Lettres
1872/1873 Auguste Wagener Faculté de Philosophie et Lettres
1873/1874 Joseph Jean Fuerison Faculté de Philosophie et Lettres
1874/1875 Petrus Joannes Wouters Faculté de Philosophie et Lettres
1875/1876 Clément, Pierre, Etienne, Oscar Merten Faculté de Philosophie et Lettres
1876/1877 Jacobus Franciscus Heremans Faculté de Philosophie et Lettres
1877/1878 Auguste Wagener Faculté de Philosophie et Lettres
1878/1879 Joseph Jean Fuerison Faculté de Philosophie et Lettres
1879/1880 Petrus Joannes Wouters Faculté de Philosophie et Lettres
1880/1881 Adhemar François Motte Faculté de Philosophie et Lettres
1881/1882 Paul, Louis, Désiré Thomas Faculté de Philosophie et Lettres
1882/1883 Ernest Discailles Faculté de Philosophie et Lettres
1883/1884 Clément, Pierre, Etienne, Oscar Merten Faculté de Philosophie et Lettres
1884/1885 Pierre Hoffmann Faculté de Philosophie et Lettres
1885/1886 Adolphe De Ceuleneer Faculté de Philosophie et Lettres
1886/1887 Paul Fredericq Faculté de Philosophie et Lettres
1887/1888 Charles Norbert, Marie Michel Faculté de Philosophie et Lettres
1888/1889 Jean Henri Pirenne Faculté de Philosophie et Lettres
1889/1890-1890/1891 Adhemar François Motte Faculté de Philosophie et Lettres
1891/1892 Paul, Louis, Désiré Thomas Faculté de Philosophie et Lettres
1892/1893 Paul Fredericq Faculté de Philosophie et Lettres
1893/1894 Pierre Hoffmann Faculté de Philosophie et Lettres
1894/1895 Adolphe De Ceuleneer Faculté de Philosophie et Lettres
1895/1896 Jean Henri Pirenne Faculté de Philosophie et Lettres
1896/1897 Georges Hulin de Loo Faculté de Philosophie et Lettres
1897/1898 Jules, Jean Van Biervliet Faculté de Philosophie et Lettres
1898/1899 Joseph, Frédéric Vercoullie Faculté de Philosophie et Lettres
1899/1900 André Bley Faculté de Philosophie et Lettres
1900/1901 Franciscus Cumont Faculté de Philosophie et Lettres
1901/1902 Louis, Etienne, Joseph, Marie de la Vallée Poussin Faculté de Philosophie et Lettres
1902/1903 Paul, Louis, Désiré Thomas Faculté de Philosophie et Lettres
1903/1904 Paul Fredericq Faculté de Philosophie et Lettres
1904/1905 Pierre Hoffmann Faculté de Philosophie et Lettres
1905/1906 Jean Henri Pirenne Faculté de Philosophie et Lettres
1906/1907 Georges Hulin de loo Faculté de Philosophie et Lettres
1907/1908 Jules, Jean Van Biervliet Faculté de Philosophie et Lettres
1908/1909 Joseph Frédéric Vercoullie Faculté de Philosophie et Lettres
1909/1910 André Bley Faculté de Philosophie et Lettres
1910/1911 Franciscus Cumont Faculté de Philosophie et Lettres
1911/1912 Louis, Etienne, Joseph, Marie de la Vallée Poussin Faculté de Philosophie et Lettres
1912/1913 Marie, Auguste, Joseph Bidez Faculté de Philosophie et Lettres
1913/1914 Alphonse Roersch Faculté de Philosophie et Lettres
1914/1915 Willem De Vreese (verkozen op 04/06/1914) Faculté de Philosophie et Lettres
1915/1916 Universiteit is gesloten
1916/1917 Willem De Vreese Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1917/1918 Josué De Decker Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1918/1919 Everhardus Godée Molsbergen Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1918/1919 Hubert Van Houtte (na heropening 'Université de Gand') Faculté de Philosophie et Lettres
1919/1920 Paul Fredericq (overleden op 23/03/1920), Hubert Van Houtte (vanaf 23/03/1920) Faculté de Philosophie et Lettres
1920/1921 Georges Hulin de Loo Faculté de Philosophie et Lettres
1921/1922 Jules, Jean Van Biervliet Faculté de Philosophie et Lettres
1922/1923 Marie, Auguste, Joseph Bidez Faculté de Philosophie et Lettres
1923/1924 Fernand Severin Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1924/1925 Albert Counson Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1925/1926 Joseph, Frédéric Vercoullie Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1926/1927 Leo Van Puyvelde Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1927/1928 Gaston Colle Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1928/1929 August Vermeylen Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1929/1930 Jan Frans Fransen Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1930/1931 Karel, Jozef, Hubert Van De Weerd Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1931/1932 Eugène Ulrix Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1932/1933 Franz Joseph De Backer Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1933/1934 Robert Foncke Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1934/1935 Henri Emile de Sagher Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1935/1936 Edgard Blancquaert Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1936/1937 Georges Van Langenhove Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1937/1938 François Louis Ganshof Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1938/1939 Frank Baur Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1939/1940 Hans Van Werveke Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1940/1941 Paul De Keyser Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1941/1942 Edgard De Bruyne Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1942/1943 Robert Van Pottelbergh Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1943/1944 Gaston Dept Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1944/1945 Paul Van de Woestijne Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1945/1946 Egide Idesbalde Strubbe Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1946/1947 Emiel August Leemans Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1947/1948 Guy De Poerck Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1948/1949 René Dekkers Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1949/1950 Walter Couvreur Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1950/1951 Pierre Lambrechts Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1951/1952 Adriaan Scharpé Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
1952/1953 Maurice Etienne Dumont Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren

2 jaar (Wet dd. 28 april 1953 / bijzonder decreet dd. 26 juni 1991)

1953/1954 Maurice Etienne Dumont Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
1954/1955-1955/1956 Jean Charles Verlinden Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
1956/1957-1957/1958 Herman Fernand Bouchery Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
1958/1959-1959/1960 Robert Léon Plancke Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
1960/1961-1961/1962 Gaston Van De Veegaete Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
1962/1963-1963/1964 René Derolez Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
1964/1965-1965/1966 Leon Apostel Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
1966/1967-1967/1968 Willem Schrickx Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
1968/1969 Antonin Van Elslander Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
1969/1970 Antonin Van Elslander (neemt ontslag wegens verkiezing als vertegenwoordiger Raad van Bestuur) Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1969/1970-1971/1972 Alexander Bolckmans Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1972/1973-1973/1974 Raoul Van Caenegem Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1974/1975-1975/1976 Jan Lea Broeckx Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1976/1977-1977/1978 Marcel De Grève Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1978/1979-1979/1980 Etienne Vermeersch Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1980/1981-1981/1982 Josephus Veremans Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1982/1983-1983/1984 Leon De Meyer Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1984/1985-1985/1986 Walter Prevenier Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1986/1987-1987/1988 Marcel Van Spaandonck Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1988/1989-1989/1990 Eduard Verhofstadt Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1990/1991-1991/1992 Romain Van Eenoo Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
1992/1993-1994/1995 Dominique Willems Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
1995/1996-1996/1997 Anne Marie Musschoot Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
1997/1998-1998/1999 Jean Pierre Vander Motten Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
1999/2000-2003/2004 Johnny Devreker Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
2004/2005-2011/2012 Freddy Mortier Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
2012/2013-2017/2018 Marc Boone Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
2018/2019-heden Gita Deneckere Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Publicaties

ART, J. De nieuwste geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent tussen 1815 en 1945. Overdruk uit: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Gent, 2006, Jg. 60, pp. 63-73.

S.n. Bedenkingen over de Hoogeschool en het Akademisch onderwijs van de letterkundige faculteit aan de Universiteit te Gent. Gent, 1828, 54p.

BRULEZ, L. Geschiedenis van het onderwijs in de wijsbegeerte aan de Gentsche Hoogeschool 1817-1917, Gent, 1917, 96p.

DEMOOR, M. De kracht van het woord: 100 jaar Germaanse filologie aan de RUG 1890-1990. Gent, 1991, 392p.

DEROLEZ, R. Het nieuwe programma van de afdeling Germaanse filologie. Overdruk uit: De Brug; S.l., 1969, Jg; 13, nr. 1, pp. 3-10.

LAMBERTS, E. De beoefening van de nieuwste geschiedenis in de Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen sinds 1945. Overdruk uit: Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis. Leuven, 1995, Jg. 25, pp. 223-226.

LOOMAN, A. Herinneringen van oudstudenten geschiedenis aan de rijksuniversiteit Gent (1919-1933). Gent, 1980, 115p.

S.n. Récueil des règlements et decisions de la Faculté de Philosophie et Lettres, 1887-1898. Gand 1898, 15p.

THOMAS, P. Les facultés de philosophie et letters en Belgique. Dans: Extrait de l’almanach des étudiants libéraux de l’université de Gand. Bruxelles, 1913, pp. 47-54.

TROCH, L. Tien jaar Germaanse filologie aan de Gentse universiteit 1890-1900. Gent, 1980, 67p.

VERSTAPPEN, L. Geschiedenis studeren in Gent en Groningen. Gent, 1991, 230p.

S.n. Zestig jaren onderwijs en wetenschap aan de Faculteit van de wijsbegeerte en letteren der Rijksuniversiteit te Gent. Brugge, 1952, 212p.

SCHELTJENS, S. Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Gent. In: Meta. Antwerpen, 2011, Jg. 1, nr. 6, pp. 26-26.

EMMERY, R., BERGE, K., COCQUY, T. "In Vlaanderen gaat het meestal over Gent, over rationalisatie". In: Meta. Antwerpen, 2012, Jg. 2, nr. 7, pp. 14-18.

Inventaris

De inventarissen worden momenteel bewerkt om opgenomen te worden in een archiefbeheersysteem. Indien u stukken wil raadplegen, gelieve ons te contacteren: archief@ugent.be

We begeleiden  graag uw zoektocht. Dank voor uw begrip.