Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Identificatie

1. Entiteit: Faculteit

2. Geautoriseerde naam: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

3. Parallelle naam: Faculty of Medicine and Health Sciences

4. Voorgangers:
- Faculté de Médecine (1817-1818)
- Facultas Medica (1817-1818)
- Artis Medicae (1819-1820)
- Faculté de Médecine (1830-1915)
- Faculteit der Geneeskunde (1916-1919)
- Faculté de Médecine (1918-1935)
- Faculteit van Geneeskunde (1923-1969)
- Faculteit van de Geneeskunde en Farmacie (1969-1970)
- Faculteit van de Geneeskunde (1970-1992)
- Faculteit Geneeskunde (1992-2000)
- Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (2000-)

5. Identificatiecode: 6D

Historiek

1. Oprichtingsdatum: 1817-

2. Institutionele geschiedenis:
Bij organiek reglement van 25 september 1816 werd te Gent een universiteit opgericht met 4 faculteiten: Letteren, Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde.

Echter na de revolutie en de onafhankelijkheid kondigde het ‘Voorlopig Bewind’ op 12 oktober 1830 de vrijheid van onderwijs af. De lessen aan de universiteit te Gent werden hervat na besluit van 16 december 1830. Maar hetzelfde besluit kondigde tevens de afschaffing van de faculteiten Letteren en Wetenschappen aan. De afschaffing van deze laatste had gevolgen voor de faculteit geneeskunde. Studenten dienden vanaf 1830 hun kandidatuur in de wetenschappen aan de Luikse universiteit te behalen. Het was wachten tot de organieke wet van 27 september 1935 voor de heroprichting van de faculteiten Letteren en Wetenschappen.

In de periode van 1817 tot vermoedelijk 1876 werd de graad van doctor in de geneeskunde uitgereikt, maar er was ook de mogelijkheid om via een bijzonder examen de extra graden van heel- en verloskunde te halen.
De wet van 1876 bracht hier vermoedelijk voor het eerst verandering in. Men spreekt dan duidelijk over de graad van “docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements”. De periode 1876-1930 kende een explosie van nieuwe medische specialismen en oprichtingen van nieuwe secties.

Bij KB van 30 juni 1908 werd het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (HILO) opgericht en maakt tot op vandaag de dag deel uit van de faculteit Geneeskunde. Dit instituut kwam tot stand onder impuls van Prof. Fl. Gommaerts, onderdirecteur van het Instituut voor Fysiotherapie.
In 1914 kreeg Gent haar eerste universitaire leerstoel in de tandheelkunde. Vanaf 1929 kon men een licentie in de tandheelkunde volgen. In 1886 had Gent een facultatieve leergang in de otologie-rhinologie-laryngologie. Andere scholen, verbonden aan de faculteit geneeskunde waren: de morfologische school, de school van hygiëne en bacteriologie en de farmacologische school.

Jan-Frans Heymans was de eerste die rond 1890 op experimentele basis onderwijs in de farmacologie verzorgde op Belgische bodem. Hiermee had de Universiteit Gent een primeur. Het instituut bevond zich vooreerst in de achtergebouwen van de faculteit L&W, maar in 1902 werd een apart instituut ingehuldigd door Koning Leopold II. Dit 'Instituut voor de Farmakodynamie' en terapie bevond zich op het snijpunt van de A. Baertsoenkaai en de Prof. J. Kluyskensstraat (Complex Rommelaere).

In 1930 volgde Corneel Heymans zijn vader op na diens emeritaat. Corneel Heymans kwam tot de ontdekking van chemoreceptoren van de carotissinus en dit leverde hem in 1939 de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde op.
Na het overlijden van C. Heymans (1968) werd in 1970 het instituut naar de campus van het toenmalige Academisch Ziekenhuis overgebracht. Op de vijfde en hoogste verdieping van het nieuwe instituut werd tevens de zetel van de pas opgerichte Heymans Stichting ondergebracht. De Heymans stichting heeft de opdracht om de wetenschappelijke en  menselijke erfenis van zijn stichters en alumni te beveiligen en de huidige en toekomstige leden bewust te maken van de continuïteit van hun streven. Verder organiseren zij ook lezingen en bieden zij aan navorsers de mogelijkheid kennis te delen door hen uit te nodigen voor een werkverblijf.

Krachtens de wet van 21 juni 1934 en het KB van 26 februari 1935 werd de veeartsenijschool  officieel te Gent gevestigd en gehecht aan de faculteit Geneeskunde. Na KB van 1 oktober 1968 werd in het academiejaar 1968/1969 de Veeartsenijschool een aparte faculteit van de Rijksuniversiteit Gent.

In 1987 werd de band tussen het Academisch Ziekenhuis en de universiteit losser. Op 1 april kreeg het AZ onder de naam Universitair Ziekenhuis rechtspersoonlijkheid en werd de dagelijkse leiding toevertrouwd aan een directorium en kreeg het een eigen Raad van Bestuur.

3. Huidige locatie: Gent [BE] Universitair Ziekenhuis, De Pintelaan 185

4. Voormalige locaties:
- Gent [BE] Het Pakhuis, Korenmarkt (1817-)
- Gent [BE] Moederhuis “De Bijloke”, Bijlokekaai (1866)
- Gent [BE] Anatomisch Instituut, De Bijloke (1878) met het Museum voor Anatomie (1883)
- Gent [BE] Blindenhuis, Kliniek voor Otologie-rhinologie-laryngologie (Ca. 1900)
- Gent [BE] Rommelaerecomplex: Instituut voor Farmacodynamie, Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie, Instituut voor Fysiologie en Instituut voor Gerechtelijke Geneeskunde, Pasteurlaan, Kluyskensstraat, Hospitaalstraat, Apotheekstraat (1905).
- Gent [BE] Universitaire kliniek en poliklinieken, Pasteurlaan, Godshuizenlaan (1907)
- Gent [BE] Academisch Ziekenhuis, Universitair Ziekenhuis (vanaf 1987)
- Gent [BE] Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, Braunschool (1908-1960), Watersportlaan (1960)

Decanen

1 jaar (Règlement sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, dd. 25 september 1816 / K.B. dd. 3 december 1835 / K.B. dd. 9 december 1849)

1817/1818 Jacques Kesteloot Faculté de Médecine
1817/1818 Jacques Kesteloot Facultas Medica
1818/1819 Jacques Kesteloot
1819/1820 Jean Van Rotterdam Artis Medicae
1820/1821 François Egide Verbeeck
1821/1822
1822/1823 François Egide Verbeeck
1823/24-1824/25 Jacques Kesteloot
1825/1826 François Egide Verbeeck
1826/1827 Jacques Kesteloot
1827/1828
1828/1829
1829/1830
1830/1831
1831/1832
1832/1833
1833/1834
1834/1835
1835/1836 Faculté de Médecine
1836/1837 Joseph Guislain Faculté de Médecine
1837/1838 François Egide Verbeeck Faculté de Médecine
1838/1839 Pierre Joseph Hensmans Faculté de Médecine
1839/1840 Charles Aug. Van Coetsem Faculté de Médecine
1840/1841 Joseph Guislain Faculté de Médecine
1841/1842 [Josephus De Block] Faculté de Médecine
1842/1843 Adolphe Burggraeve Faculté de Médecine
1843/1844 Pierre Joseph Hensmans Faculté de Médecine
1844/1845 François Egide Verbeeck Faculté de Médecine
1845/1846 Charles Aug. Van Coetsem Faculté de Médecine
1846/1847 Josephus De Block Faculté de Médecine
1847/1848 Joseph Guislain Faculté de Médecine
1848/1849 Jean Julien Van Roosbroeck Faculté de Médecine
1849/1850 Charles Aug. Van Coetsem Faculté de Médecine
1850/1851 Adolphe Burggraeve Faculté de Médecine
1851/1852 Pierre Joseph Hensmans Faculté de Médecine
1852/1853 Josephus G. De Block Faculté de Médecine
1852/1853 Pierre Joseph Hensmans Faculté de Médecine
1853/1854 Floribert J. D. Soupart Faculté de Médecine
1854/1855 Charles Aug. Van Coetsem Faculté de Médecine
1855/1856 Joseph Guislain Faculté de Médecine
1856/1857 Alexis César Lados Faculté de Médecine
1857/1858 Charles A. C. Poelman Faculté de Médecine
1858/1859 Louis François Fraeys Faculté de Médecine
1859/1860 [Edouard Meulewaeter] Faculté de Médecine
1860/1861 Adolphe Burggraeve Faculté de Médecine
1861/1862 Floribert J. D. Soupart Faculté de Médecine
1862/1863 Adolphe Burggraeve Faculté de Médecine
1863/1864 Charles A. C. Poelman Faculté de Médecine
1864/1865 Louis François Fraeys Faculté de Médecine
1865/1866 Nicolas Du Moulin Faculté de Médecine
1866/1867 Edouard Meulewaeter Faculté de Médecine
1867/1868 Floribert J. D. Soupart Faculté de Médecine
1868/1869 Richard D. Boddaert Faculté de Médecine
1869/1870 Louis François Fraeys Faculté de Médecine
1870/1871 Nicolas Du Moulin Faculté de Médecine
1871/1872 Edouard Meulewaeter Faculté de Médecine
1872/1873 Floribert J. D. Soupart Faculté de Médecine
1873/1874 Richard D. Boddaert Faculté de Médecine
1874/1875 Victor Deneffe Faculté de Médecine
1875/1876 Etienne Philippe Poirier Faculté de Médecine
1876/1877 Carolus Jos. Van Cauwenberghe Faculté de Médecine
1877/1878 Charles E. Van Bambeke Faculté de Médecine
1878/1879 Louis François Fraeys Faculté de Médecine
1879/1880 Nicolas Du Moulin Faculté de Médecine
1880/1881 Richard D. Boddaert Faculté de Médecine
1881/1882 [Eduardus Fr. Bouqué] Faculté de Médecine
1882/1883 Hector Leboucq Faculté de Médecine
1883/1884 Edouard E. J. Dubois Faculté de Médecine
1884/1885 Gustave L. M. Boddaert Faculté de Médecine
1885/1886 Jean-Pierre Nuel Faculté de Médecine
1886/1887 Etienne Philippe Poirier Faculté de Médecine
1887/1888 Carolus Jos. Van Cauwenberghe Faculté de Médecine
1888/1889 [Adolphe J. M. De Cock] Faculté de Médecine
1889/1890 Emile Van Ermengem Faculté de Médecine
1890/1891 Camille Verstraeten Faculté de Médecine
1891/1892 Charles Joseph De Visscher Faculté de Médecine
1892/1893 Emile Lahousse Faculté de Médecine
1893/1894 Eugène Eeman Faculté de Médecine
1894/1895 Charles E. Van Bambeke Faculté de Médecine
1895/1896 Richard D. Boddaert Faculté de Médecine
1896/1897 Eduardus Fr. Bouqué Faculté de Médecine
1897/1898 Hector Leboucq Faculté de Médecine
1898/1899 Joannes Franciscus Heymans Faculté de Médecine
1899/1900 Carolus Jos. Van Cauwenberghe Faculté de Médecine
1900/1901 Victor Deneffe Faculté de Médecine
1901/1902 Adolphe J. M. De Cock Faculté de Médecine
1902/1903 Eugène A. N. Gilson Faculté de Médecine
1903/1904 Daniel Van Duyse Faculté de Médecine
1904/1905 Emile Frédéric Van Imschoot Faculté de Médecine
1905/1906 Emile Van Ermengem Faculté de Médecine
1906/1907 Camille Verstraeten Faculté de Médecine
1907/1908 Omer Van Der Stricht Faculté de Médecine
1908/1909 Emile Lahousse Faculté de Médecine
1909/1910 Eugène Eeman Faculté de Médecine
1910/1911 Hector Leboucq Faculté de Médecine
1911/1912 Joannes Franciscus Heymans Faculté de Médecine
1912/1913 Hectoor de Stella Faculté de Médecine
1913/1914 Odilon P. Van Der Linden Faculté de Médecine
1914/1915 Adolphe J. M. De Cock Faculté de Médecine
1915/1916
1916/17-1917/18 Raymond Speleers Faculteit der Geneeskunde
1918/1919 [Hendrik Schoenfeld] Faculteit der Geneeskunde
1918/1919 Daniel Van Duyse Faculté de Médecine
1919/1920 Emile Frédéric Van Imschoot Faculté de Médecine
1920/1921 Paul L. M. Van Durme Faculté de Médecine
1921/1922 Felix P. V. Daels Faculté de Médecine
1922/1923 Hector Lebrun Faculté de Médecine
1923/1924 [Maurice Henseval] Faculteit van Geneeskunde
1924/1925 René J. Goubau Faculteit van Geneeskunde
1925/1926 Franciscus M. L. Daels Faculteit van Geneeskunde
1926/1927 Georges Leboucq Faculteit van Geneeskunde
1927/1928 Achille Minne Faculteit van Geneeskunde
1928/1929 Joseph F. A. Albert Bessemans Faculteit der Geneeskunde
1929/1930 Henri De Waele Faculteit der Geneeskunde
1930/1931 Oswaldus Rubbrecht Faculteit der Geneeskunde
1931/1932 Corneel Heymans Faculteit der Geneeskunde
1932/1933 Norbert Goormaghtigh Faculteit der Geneeskunde
1933/1934 Marnix Van Duyse Faculteit der Geneeskunde
1934/1935 Edgard Tytgat Faculteit der Geneeskunde
1935/1936 Ferdinand Dauwe Faculteit der Geneeskunde
1936/1937 Joannes Jacobus Bouckaert Faculteit der Geneeskunde
1937/1938 Frederik (Fritz) De Beule Faculteit der Geneeskunde
1938/1939 Albert J. J. Van de Velde Faculteit der Geneeskunde
1939/1940-1940/1941 Numa Vlaeyen Faculteit der Geneeskunde
1941/1942-1942/1943 Leon Elaut Faculteit der Geneeskunde
1943/1944-1944/1945 Paul Regniers Faculteit der Geneeskunde
1945/1946 Jean J. A. Van De Velde Faculteit der Geneeskunde
1946/1947-1947/1948 Romaan Ruyssen Faculteit der Geneeskunde
1948/1949 Frederic Thomas Faculteit der Geneeskunde
1949/1950-1952/1953 Joannes Jacobus Bouckaert Faculteit der Geneeskunde

2 jaar (Wet dd. 28 april 1953 / bijzonder decreet dd. 26 juni 1991)

1953/1954-1960/1961 Joannes Jacobus Bouckaert Faculteit der Geneeskunde
1961/1962-1968/1969 Carolus Hooft Faculteit der Geneeskunde
1969/1970 Carolus Hooft Faculteit van de Geneeskunde en Farmacie
1970/1971-1972/1973 René Defoort Faculteit van de Geneeskunde
1972/1973-1977/1978 Gaston Verdonk Faculteit van de Geneeskunde
1978/1979-1981/1982 André De Schaepdryver Faculteit van de Geneeskunde
1982/1983 [Alex Vermeulen] Faculteit van de Geneeskunde
1983/1984-1985/1986 Alex Vermeulen Faculteit van de Geneeskunde
1986/1987-1988/1989 André Kint Faculteit van de Geneeskunde
1989/1990-1991/1992 Marcus Bogaert Faculteit van de Geneeskunde
1992/93-1993/94 Marcus Bogaert Faculteit Geneeskunde
1994/1995-1998/1999 Denis Clement Faculteit Geneeskunde
1999/2000 Paul Van Cauwenberge Faculteit Geneeskunde
2000/2001-2003/2004 Paul Van Cauwenberge Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
2004/2005-2007/2008 Jean-Louis Pannier Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
2008/2009-2010/2011 Eric Mortier Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
2011/2012-2015/2016 Guy Vanderstraeten Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
2016/2017-heden Piet Hoebeke Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Publicaties

S.n. Het anatomisch instituut in het bijlokehospitaal te Gent. In: Stadsarcheologie. Gent, 1997, jg. 21, nr. 2, pp. 4-21

DE SCHAEPDRYVER, A. Rijksuniversiteit te Gent. Fakulteit der geneeskunde. Liber memorialis 1930-1980. Gent, 1980, 365p.

DE SCHAEPDRYVER, A. e.a. The Heymans institute of pharmacology 1890-1990 : 100 years of teaching, research and service. Gent, 1990, 164p.

ELAUT, L. Drie episoden in de geschiedenis van het geneeskundig hoger onderwijs te Gent. Gent, 1977, 39p.

FRANÇOIS, L. en DE MAESENEER, J. Omzien naar de toekomst : huisartsgeneeskunde op de drempel van de 21e eeuw. Gent, 2000, 174p.

S.n. Gent: 300 jaar geneeskunde. Gent, 1990, 107p.

GOOSSENS, N. De Gentse morfologenschool. Gent, 1992, 84p.

HENSEVAL, M. L'Institut d'hygiène et de bactériologie de l'Université de Gand. Gand, s.d., 47p.

S.n. Hooger instituut voor lichamelijke opvoedkunde aangehecht bij de faculteit van geneeskunde. Wetteren, 1928, 8p.

LANGENDRIES, E., SIMON-VAN DER MEERSCH, A-M. e.a. 175 jaar Universiteit Gent : een verhaal in beeld. Gent, 1992, 336p.

LANGENDRIES, E en SIMON-VAN DER MEERSCH A.M. Het Rommelaere complex : onderdeel van het gebouwenmasterplan voor de Gentse universiteit op het einde van de 19de eeuw. Gent, 1999, 120p.

LENOIR, M. 100 jaar opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan de Universiteit Gent. Gent, 2007, 177p.

LENOIR, M. Bewegingswetenschap in beweging : een bloemlezing uit 100 jaar sportwetenschappelijk onderzoek aan de universiteit Gent. Gent, 2007, s.p.

LEUSEN, I. 125 jaar fysiologie in de Faculteit geneeskunde van de Universiteit te Gent (1817-1942). Gent, 2000, 88p.

LUYKX, Th. Gedenkboek van de Rijksuniversiteit te Gent na een kwarteeuw vervlaamsing (1930-31 - 1955-56). Gent, 1957, 441p.

LUYKX, Th. Rijksuniversiteit te Gent. Liber memorialis 1913-1960. Gent, 1960, 4 dln.

MUSSEN, M. De geschiedenis van de kliniek voor fysiotherapie en orthopedie. Gent, 2006, 144p.

OSSIEUR, Edg. Radiografie te Gent 1896 - ca. 1906. In: Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent. Gent, 1995, Jg. 49, pp. 251-263.

OSSIEUR, Edg. Studenten en hun examens in de faculteit geneeskunde RUG. Gent, 1978, 42p.

WALTERS, J. Geschiedenis der zusters der Bijloke te Gent. Gent, 1930, 3 v.

Inventaris

De inventarissen worden momenteel bewerkt om opgenomen te worden in een archiefbeheersysteem. Indien u stukken wil raadplegen, gelieve ons te contacteren: archief@ugent.be

We begeleiden  graag uw zoektocht. Dank voor uw begrip.