Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Identificatie

1. Entiteit: Faculteit

2. Geautoriseerde naam: Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

3. Parallelle naam:

- Faculty of Bioscience Engineering

- State Agricultural University (1920-1965)

4. Voorgangers:
- Rijkslandbouwhogeschool (1920-1965)
- Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen (1965-1969)
- Faculteit van de Landbouwwetenschappen (1969-1992)
- Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (1992-2004)
- Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (2004-)

5. Identificatiecode: 6K

Historiek

1. Oprichtingsdatum: 1969-

2. Institutionele geschiedenis:
De eerste tekenen van een landbouwschool te Gent werden tijdens WOI zichtbaar. In 1917 immers werd onder impuls van de Duitse bezetter aan de universiteit een Land- en Tuinbouwschool ingericht (Verordening van 23 mei 1917). De school was inzake beheer en inschrijvingen verbonden aan de universiteit, maar had een eigen bestuurder en een aparte professorenraad.
Met het einde van de WOI stierf deze Hoogere Land- en Tuinbouwschool een stille dood. Enkele jaren later, bij KB van 26 mei 1920 werd de Vlaamse Rijkslandbouwhogeschool opgericht.

Wegens de wet van 9 april 1965 op de universitaire expansie werd het mogelijk voor de Rijkslandbouwhogeschool om als faculteit aan te sluiten bij de RUG. Scholen mochten eveneens de titel faculteit dragen. Op 5 juli 1965 werd de naam van Rijkslandbouwhogeschool dan ook gewijzigd tot Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen. Pas bij KB van 25 september 1969 werd de faculteit van de Landbouwwetenschappen officieel opgenomen als faculteit bij de RUG.

3. Huidige locatie: Gent [BE] Coupure Links 653

4. Voormalige locaties:
- Gent [BE] Leegstaand schoolgebouw, Sint-Amandstraat 80 (1920)
- Gent [BE] Lokalen van de Middelbare Tuinbouwschool, Hofbouwlaan 15 (Vanaf 1923)
- Melle [BE] Proefhoeve [1920]
- Gent [BE] Coupure Links 653 (1946-), Uitbreiding (1977)

Decanen

1919/1920-1931/1932 Cyriel Van Damme1 Rijkslandbouwhogeschool te Gent
1930/1931-1931/1932 F. Smeyers2 Rijkslandbouwhogeschool te Gent
1932/1933-1937/1938 F. Smeyers1 Rijkslandbouwhogeschool te Gent
1932/1933-1937/1938 H. Glorie2 Rijkslandbouwhogeschool te Gent
1938/1939-1947/1948 H. Glorie1 Rijkslandbouwhogeschool te Gent
1938/1939-1945/1946 A. Van Loy2 Rijkslandbouwhogeschool te Gent
1946/1947-1948/1949 A.G. Baptist2 Rijkslandbouwhogeschool te Gent
1949/1950-1957/1958 J. Van den Brande2 Rijkslandbouwhogeschool te Gent
1958/1959-1964/1965 K. Petit2 Rijkslandbouwhogeschool te Gent
1965/1966 K. Petit2 Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen te Gent
1966/1967-1968/1969 A.G. Baptist2 Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen te Gent

 

2 jaar (Wet dd. 28 april 1953 / bijzonder decreet dd. 26 juni 1991)

 

1969/1970 Albertus M. Gerardus Baptist3 Faculteit van de Landbouwwetenschappen
1970/1971-1971/1972 Marcel Slaats3 Faculteit van de Landbouwwetenschappen
1972/1973-1973/1974 Albert Verkinderen3 Faculteit van de Landbouwwetenschappen
1974/1975-1975/1976 Joseph Stryckers3 Faculteit van de Landbouwwetenschappen
1976/1977-1977/1978 André Gillard3 Faculteit van de Landbouwwetenschappen
1978/1979-1979/1980 André Cottenie3 Faculteit van de Landbouwwetenschappen
1980/1981-1983/1984 Marcel F. De Boodt3 Faculteit van de Landbouwwetenschappen
1984/1985-1989/1990 Frans M. Pauwels3 Faculteit van de Landbouwwetenschappen
1990/1991-1991/1992 Laurent Martens3 Faculteit van de Landbouwwetenschappen
1992/1993-1993/1994 Laurent Martens3 Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen
1994/1995-1997/1998 André Huyghebaert3 Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen
1998/1999-2001/20002 Oswald Van Cleemput3 Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen
2002/2003-2003/2004 Herman Van Langenhove3 Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen
2004/2005-2007/2008 Herman Van Langenhove3 Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
2008/2009-2014/2015 Guido Van Huylenbroeck3 Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
2015/2016-heden Marc Van Meirvenne³ Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

1 Beheerder

2 Rector

3 Decaan

Publicaties

S.n. Hoogere land- en tuinbouwschool. Gent, 1917, 16p.

S.n. Hoogere land- en tuinbouwschool. 2e ed. Gent, 1918, 20p.

HOSTE, J. Rijkslandbouwhoogeschool van Gent. Oudenaarde, s.d. 33p.

KELL, G. Het daglandbouwonderwijs in België. Overdruk uit: Het Landbouwtijdschrift, s.l. 1962, Jg. 15, nr. 1, 34p.

S.n. Landbouwhoogeschool van den Staat te Gent. Schikkingen betreffende de studiën en de voorwaarden tot aanvaarding der leerlingen. Gent, s.d., 9p.

S.n. Nationale commissie belast met de studie van het probleem van de algemene hernieuwing van het programma der universitaire landbouwstudiën. Eindverslag. Brussel, 1966, 69p.

S.n. Rijkslandbouwhogeschool. Gent, 1963, 66p.

S.n. Rijkslandbouwhogeschool Gent: 25-jarig jubileum en inhuldiging van de nieuwe lokalen van het instituut. Gent, s.d. 48p.

VANDAMME, E. Universiteit Gent. Faculteit landbouwkundige en toegepaste biologische wetenschappen: jubileumboek 1920-1995. Gent, 1995, 378p.

S.n. Verordeningen betreffende de hoogere land- en tuinbouwschool: 23 mei-18 oct. 1917. Gent, [1917], 36p.

S.n. Vijftig jaar Rijkszuivelstation 1939-1989. Gent, 1989, 52p.

Inventaris

Beste bezoeker,

De inventarissen worden momenteel bewerkt om opgenomen te worden in een archiefbeheersysteem. Indien u stukken wil raadplegen, gelieve ons te contacteren: archief@ugent.be

We begeleiden graag uw zoektocht. Dank voor uw begrip.