Academies voor levenslang leren aan de UGent

De academies voor levenslang leren zijn de (inter)facultaire instituten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en de uitvoering van het aanbod levenslang leren.

Aan de UGent vind je een uitgebreid aanbod van bij- en nascholingen in de academies voor levenslang leren, vaak in samenwerking met bedrijven of beroepsverenigingen. Het kan gaan over eenmalige initiatieven, lezingen, studiedagen en korte modules maar ook over langere opleidingen van één of zelfs meerdere jaren en postgraduaatsopleidingen.

Meer mogelijkheden voor levenslang leren aan de UGent

Open Universiteit

Voor wie een universitaire studie wil volgen in combinatie met werken. Via flexibel afstandsonderwijs kan je het hele jaar door inschrijven voor zoveel cursussen als je wil.

Meer info over de Open Universiteit

Universitair Centrum voor Talenonderwijs

Het aanbod van het UCT bestaat vooral uit algemene taalcursussen tijdens het academiejaar, maar daarnaast is er een hele waaier beroepsgerichte of opleidingsgebonden taalvakken en zijn er ook meer zomercursussen.

Bekijk het cursusaanbod

Wetenschappelijke nascholing

Een lessencyclus voor senioren en andere geïnteresseerden. Per jaar worden 4 à 5 onderwerpen behandeld, waarbij het midden wordt gehouden tussen de vrijblijvendheid van een voordracht en de grondigheid van een universitaire cursus.

Meer info over het programma en inschrijving