Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds

Elke faculteit beschikt over een specifiek facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds dat door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) beheerd wordt om mobiliteit in het kader van onderzoek mogelijk te maken.

*English version*

De faculteiten hebben elk een facultair reglement uitgewerkt waarin de financieringsmogelijkheden van het facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds nauwkeurig staan omschreven.

Naast de facultaire reglementen bestaat er ook een overkoepelend Reglement met betrekking tot het beheer van de gelden van het facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Faculteit Recht en Criminologie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
 • Contact Secretariaat Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds: cwo-mobfonds.ge@ugent.be/ Bart Bontinck                                                                                               
 • Voorzitter en ondervoorzitter Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds: Prof. Wim Derave en Prof. Robrecht Raedt            
 • Voorzitter CWOElfride De Baere en Hans Van Vlierberghe

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

  Faculteit Diergeneeskunde

  Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

  • Voorzitter CWO: Geert Crombez

  Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

  Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

  • Voorzitter CWO:  Dieter Deforce

  Faculteit Politieke en Sociale en Wetenschappen