Documenten in te dienen bij indiensttreding

Nadat je werd geselecteerd voor een betrekking bij de UGent, zal gevraagd worden om volgende originele documenten in te dienen:

 • kopie bankkaart
 • uittreksel uit het strafregister (max. 6 maanden oud)
 • uittreksel uit het bevolkingsregister m.b.t. de samenstelling van het gezin
 • status van uw huidige burgerlijke staat + datum huwelijk/wettelijk samenwonen/echtscheiding/weduwe of weduwnaar (dit mag een persoonlijk geschreven document zijn)
 • kopie van behaalde diploma('s)
 • curriculum vitae

Kunnen eventueel op latere datum worden ingediend (indien nog niet in bezit vóór indiensttreding):

 • Attesten van vorige werkgevers, met volgende vermeldingen:
  • uw naam en voornaam
  • functie en de functieomschrijving
  • periode van de tewerkstelling met vermelding van de exacte begin- en einddatum
  • vermelding of het bezoldigde activiteiten betrof alsook de omvang van de prestaties (voltijds of deeltijds met opgave van het %)
  • vakantieattest, met vermelding van het uitbetaalde vakantiegeld, indien u reeds werkzaam was als werknemer

Na indienen van bovenstaande documenten zal je uitgenodigd worden voor het ondertekenen van je arbeidsovereenkomst. Op dat moment zal ook een foto worden genomen voor uw personeelskaart. Tevens zal je uitgenodigd worden door het departement Medisch toezicht (UZ Gent) voor een gezondheidsbeoordeling.