Making the Insoluble Soluble. PEtOx Based Amorphous Solid Dispersions with High Drug Loadings Using Solvent Electrospinning as a Formulation Technique

Promovendus/a
Becelaere, Jana
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Sustainable Materials Engineering, Universiteit Gent, 2017
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Het onoplosbare oplosbaar maken. Amorfe vaste dispersies op basis van PEtOx met een hoge geneesmiddelenbelading door middel van solvent elektrospinnen
Promotor(en)
prof. Karen De Clerck, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Richard Hoogenboom, vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie - prof. Chris Vervaet, vakgroep Geneesmiddelenleer
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - dr. Sune Andersen (Janssen Pharmaceutica) - prof. Dagmar D'hooge (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Karen De Clerck (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Richard Hoogenboom (vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) - prof. Vitaliy Khutoryanskiy (University of Reading, Verenigd Koninkrijk) - prof. Guy Van den Mooter (KU Leuven) - prof. Sandra Van Vlierberghe (vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) - prof. Chris Vervaet (vakgroep Geneesmiddelenleer)

Korte beschrijving

Een leven zonder geneesmiddelen lijkt onmogelijk, ze zijn alomtegenwoordig. Naarmate de wetenschap haar grenzen blijft verleggen, heeft ook de zoektocht naar geneesmiddelen zich sterk ontwikkeld. Echter, dit gerichte geneesmiddelenontwerp heeft een keerzijde: er wordt veel minder aandacht besteed aan eigenschappen zoals de waterige oplosbaarheid van de actieve component. Als gevolg daarvan heeft meer dan 90% van de geneesmiddelen in ontwikkeling te lijden onder een slechte waterige oplosbaarheid. Een van de meest veelbelovende routes om deze lage waterige oplosbaarheid te overwinnen is die van vaste amorfe dispersies. Ondanks hun potentieel is het aantal op de markt gebrachte amorfe vaste dispersies nog steeds beperkt door een gebrek aan stabiliteit, daarom werd in dit doctoraat gekeken naar een alternatieve techniek, namelijk solvent elektrospinnen. Via deze techniek worden nanovezelmembranen gemaakt waarin het medicijn op amorfe wijze gedispergeerd is in een polymere drager. Door de extreem snelle solvent verdamping bij elektrospinnen wordt de amorfe actieve component als het ware bevroren, wat de tijdstabiliteit ten goede komt. Het uiteindelijke doel van dit doctoraat is aantonen dat solvent elektrospinnen een zeer potentiele vaste amorfe dispersie techniek is die kan concurreren met andere algemeen gebruikte technieken.

Praktisch

Datum
Vrijdag 17 februari 2023, 16:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be