Targeting angiogenic and inflammatory components of the tumor microenvironment in hepatocellular carcinoma

Promovendus/a
Vanderborght, Bart
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie
Academische graad
Doctor in de gezondheidswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Hans Van Vlierberghe, Vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie - prof. Lindsey Devisscher, Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen)

Praktisch

Datum
Maandag 5 december 2022, 17:30
Locatie
Auditorium A, Campus UZ Gent, ingang 42, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent