Heterogeneous Integration of III-V Semiconductor Light Sources on Low-Refractive-Index Platforms

Promovendus/a
Op de Beeck, Camiel
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Heterogene integratie van III-V-halfgeleiderlichtbronnen op platformen met lage brekingsindex
Promotor(en)
prof. Bart Kuyken, vakgroep Informatietechnologie - prof. Günther Roelkens, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Bart Kuyken (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Pieter Geiregat (vakgroep Chemie) - prof. David Marpaung (Universiteit Twente, Nederland) - prof. Jeroen Missinne (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Günther Roelkens (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Victor Torres-Company (Chalmers University of Technology, Zweden)

Korte beschrijving

Chips met fotonische geïntegreerde schakelingen, die gebruik maken van licht in plaats van elektrische stroom, zijn sinds enkele decennia aan een grote opmars bezig en vormen mee de basis van het wereldwijde web zoals we dat vandaag kennen. Recenter is de trend om deze technologie ook te gebruiken in andere toepassingsgebieden, zoals bijvoorbeeld in de medische/diagnostische sector, de auto-industrie, of voor het realiseren van kwantumcomputers. Om succesvol te zijn voor deze volgende generatie is het vaak nodig om voorbij de limieten van de individuele bestaande technologieplatformen te gaan. Door technologieën te combineren kunnen schakelingen veel krachtiger worden. Dit kan ofwel gebeuren door aparte chips te assembleren tot één schakeling, ofwel door een nieuwe processtroom te ontwikkelen die verschillende technologieën kan combineren op één enkele chip. Deze laatste methode, hoewel ze zich meer leent tot opschaling, gaat echter meestal gepaard met hoge ontwikkelingskosten. In dit proefschrift wordt gebruik gemaakt van de microtransferprintmethode om een processtroom te ontwikkelen voor de integratie van twee voordien incompatibele materialen: indiumfosfide en siliciumnitride. De kiem wordt gelegd om deze technologie te gebruiken voor een breed gamma aan mogelijke combinaties. De gebruikte methode heeft het potentieel om de ontwikkelingskost van nieuwe, geavanceerdere technologieën sterk te verminderen.

Praktisch

Datum
Vrijdag 26 augustus 2022, 17:00
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be