Fourth Generation Watertightness: A Performance-Based Strategy to Control Rainwater Infiltration in Façade Systems

Promovendus/a
Van Linden, Stéphanie
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Curriculum
Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur — afstudeerrichting architectuurontwerp en bouwtechniek, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Vierde generatie waterdichtheid: een prestatiegebaseerde strategie om infiltratie van regenwater in gevelsystemen te beheersen
Promotor(en)
prof. Nathan Van Den Bossche, vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Carl-Eric Hagentoft (Chalmers University of Technology, Zweden) - prof. Arnold Janssens (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - dr. Michael Lacasse (National Research Council Canada, Canada) - prof. Nathan Van Den Bossche (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Jan Van den Bulcke (vakgroep Omgeving)

Korte beschrijving

Tot nu toe werden er drie strategieën toegepast om ervoor te zorgen dat regenwater niet infiltreert doorheen gevels van gebouwen: een vocht-bufferende strategie, een strategie met een 'perfecte' afdichting en een gedraineerde strategie. Toch hebben de voorbije decennia verschillende onderzoekstudies aangetoond dat schadegevallen in de bouwsector nog steeds hoofdzakelijk gerelateerd zijn aan vocht, en dat infiltratie van regenwater voor het merendeel de oorzaak is van vocht in de gebouwschil. In dit doctoraatsonderzoek werd een vierde generatie waterdichtheidsstrategie geïntroduceerd waarbij het ontwerp van een gevelopbouw niet enkel gebaseerd is op een algemeen waterdichtheidsprincipe, zoals de drie voorgaande strategieën, maar op de kwantitatieve beoordeling van de prestatie van de opbouw op vlak van waterinfiltratie. Om deze vierde generatie mogelijk te maken werd er enerzijds inzicht verkregen in de hoeveelheid en het gedrag van infiltrerend regenwater in gevelopbouwen en anderzijds werd een kwantitatieve beoordelingsmethode ontwikkeld om de prestatie van gevelsystemen op vlak van waterinfiltratie te evalueren. Deze methode laat toe om een 'fit-for-purpose' principe toe te passen bij het ontwerp van het regenwater management van de gebouwschil hetgeen zal resulteren in minder over- en onderschatting van de prestatie van het regenwater management van de gevel en dus ook minder schade en minder overbodige kosten.

Praktisch

Datum
Donderdag 25 augustus 2022, 16:30
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be