Marleen Temmerman erelid van de American Academy of Arts and Sciences

(02-05-2022) Als pas de derde Belg ooit is professor Temmerman uitgenodigd om internationaal erelid te worden van de American Academy of Arts and Sciences.

Professor Marleen Temmerman - gynaecoloog, UGent-onderzoeker en professor, ex-politicus - heeft haar leven gewijd aan het verbeteren van de rechten en de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen, vooral in Kenia, waar ze momenteel nog steeds woont en werkt. Hiervoor was ze al internationaal bekend, en nu eert de American Academy of Arts and Sciences haar ook voor haar onvermoeibare inzet.

De huidige leden van de Academy vertegenwoordigen de innovatieve denkers van vandaag in elk domein en vakgebied, waaronder meer dan tweehonderdvijftig Nobel- en Pulitzerprijswinnaars. Het feit dat de Academy professor Temmerman kiest, is een eer die de hoge achting aangeeft die de leiders in haar vakgebied en Academy-leden in de Verenigde Staten voor haar hebben.

Over de American Academy of Arts and Sciences

De American Academy of Arts and Sciences, opgericht in 1780 door John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton en George Washington, eert uitmuntendheid en roept leiders uit elk gebied van menselijke inspanningen bijeen om nieuwe ideeën te onderzoeken, kwesties aan te pakken die van belang zijn voor de natie en de wereld, en samen te werken, zoals uitgedrukt in hun handvest: "om elke kunst en wetenschap te cultiveren die de interesse, eer, waardigheid en geluk van een vrij, onafhankelijk en deugdzaam volk kan bevorderen." Hun studies hebben bijgedragen aan het bepalen van de richting van onderzoek en analyse op het gebied van wetenschaps- en technologiebeleid, mondiale veiligheid en internationale zaken, sociaal beleid, onderwijs en de kunsten en geesteswetenschappen.

Met de verkiezing voegt professor Temmerman zich bij een gezelschap van vooraanstaande leden. In het verleden stonden namen als Alexander Graham Bell, John F. Kennedy, Martin Luther King en Madeleine Albright op de ledenlijst. Tot de internationale ereleden behoorden Charles Darwin, Albert Einstein, Winston Churchill, Wislawa Szymborska, Laurence Olivier, Mary Leakey, Gabriel Garcia Márquez, Akira Kurosawa en Nelson Mandela.

De introductieceremonie zal plaatsvinden in Cambridge, MA, op een nader te bepalen datum in 2023.

De Universiteit Gent feliciteert professor Temmerman van harte met haar verkiezing tot lid van de Academy.