Onderwijsvisie in de kijker: kies kwaliteit

(14-03-2022) Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? De onderwijsvisie van onze universiteit is gestoeld op zes strategische doelstellingen. De komende weken zetten we de doelstellingen in de kijker. Vandaag: kies kwaliteit.

Toegewijd lesgeven om zo jonge mensen met een stevige bagage en een kritische geest de wereld in te sturen: het is een dagelijkse bezigheid voor duizenden UGent’ers. Het onderwijs aan onze universiteit is van topkwaliteit dankzij de permanente inzet en passie van onze lesgevers, onderzoekers en onderwijsbegeleiders. Hoewel de meesten er vaak niet bewust bij stilstaan schuilt onder onze onderwijstaken een gemeenschappelijke basis, verwoord in de onderwijsvisie.

Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? Vandaag zetten we de zesde doelstelling van de onderwijsvisie van de UGent in de kijker: het onderwijs aan de UGent voldoet aan de internationaal erkende normen voor gedegen kwaliteitszorg, samengevat in de slogan ‘kies kwaliteit’.

Kies kwaliteit

De UGent draagt onderwijskwaliteitszorg, een wezenlijk onderdeel van een degelijk onderwijsbeleid, hoog in het vaandel. De voorwaarden daarvoor realiseren vormt dan ook een strategische doelstelling op zich. De UGent-onderwijsvisie vormt het vertrekpunt van een uitgebalanceerd en permanent onderwijskwaliteitszorgsysteem.

Dat onderwijskwaliteitszorgsysteem garandeert ambitieuze opleidingscompetenties, een kwaliteitsvol opleidingsaanbod, goed opgebouwde curricula en een goede afstemming van werk- en toetsvormen.

De uitgangspunten van het onderwijskwaliteitszorgsysteem zijn:

  • Het wordt datagestuurd ondersteund.
  • Het wordt regelmatig nationaal en internationaal gebenchmarkt. Die externe blik binnenbrengen wordt als een belangrijk leermoment beschouwd.
  • Het installeert een permanente kwaliteitscultuur gebaseerd op vertrouwen en dialoog met alle stakeholders, met name studenten, lesgevers, management, werkveld, alumni, internationale peers.
  • Het informeert een brede groep betrokkenen over de kwaliteit van het opleidingsaanbod.

Wat betekent kiezen voor kwaliteit concreet in de dagelijkse onderwijspraktijk? Bekijk onderstaand filmpje:

Inspireer je collega’s

Wat doe jij als lesgever of onderwijsbegeleider om te kiezen voor kwaliteit? Laat het weten in een comment op de post op de facebookgroep en inspireer je collega’s!

Meer info