Gezinnen gezocht met kinderen tussen 11-21 jaar voor vragenlijststudie familiale solidariteit

(01-10-2021) Aan de onderzoeksgroep Relatie- en Gezinsstudies van de vakgroep Experimenteel -Klinische en Gezondheidspsychologie worden de dynamieken en processen binnen een brede waaier aan diverse gezinsvormen onderzocht.

Wie kan deelnemen aan de studie?

Gezinnen in alle vormen waarvan er drie of vier gezinsleden (2 generaties) bereid zijn om deel te nemen aan het onderzoek. De deelnemende kinderen moeten tussen 11 en 21 jaar oud zijn en nog (deeltijds) thuis wonen.

Meer info over de studie

De tijd dat de term 'gezin' enkel en alleen staat voor een moeder en vader met hun kinderen ligt al lang achter ons. Hoewel er in onze huidige samenleving talrijke combinaties van partnerschap en ouderschap mogelijk zijn, heeft de meerderheid van het wetenschappelijk onderzoek heel lang enkel gefocust op traditionele kerngezinnen. Deze studie wilt hierin verandering brengen en streeft er naar de dynamieken en processen binnen de brede waaier aan diverse gezinsvormen te onderzoeken. De studie maakt uit van een breder interuniversitair project rond familiale solidariteit, en de verkregen inzichten worden dan ook vertaald naar het werkveld, met als doel professionals bij te staan in het werken met gezinnen.

Contact

Leila Van Imschoot
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Leila.​VanImschoot@​UGent.​be