Adellijke titel voor drie UGent'ers

(18-10-2021) Prorector Anne De Paepe, professor Derrick-Philippe Gosselin en alumnus Jan Smets zijn door koning Filip erkend met de adellijke titel barones en baron als blijk van waardering voor hun maatschappelijke en wetenschappelijke verdiensten.

Prorector Anne De Paepe

Prorector Anne barones De Paepe (°1955) richtte na haar studies geneeskunde en specialisatie in de inwendige ziekten het Centrum Medische Genetica op aan de Universiteit Gent. Onder haar leiding groeide het Centrum Medische Genetica uit tot een multidisciplinair genetisch centrum met meer dan 150 werknemers. Ze zetelde als expert ook in meerdere nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen in haar vakgebied. Van 2013 tot 2017 leidde zij de Universiteit Gent als rector. Sinds 2018 is ze voorzitter van de Associatie UGent. 

Professor Derrick-Philippe GosselinDerrick Gosselin

Professor Derrick-Philippe baron Gosselin (°1956) is burgerlijk elektrotechnisch en bedrijfskundig ingenieur en doctor in de toegepaste economische wetenschappen. Na een internationale carrière met diverse topmanagementfuncties bij Alcatel en bij Suez, keerde hij in 2009 naar België terug als kabinetschef van de Vlaamse minister-president Peeters waar hij het Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen uittekende. Sinds 2013 is hij voorzitter van het Studiecentrum voor Kernenergie SCK CEN, en bestuurder en voormalig ondervoorzitter van het Von Karman Instituut. Hij doceert sinds 2002 strategie en internationale industriële & technologie marketing aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, waar hij in 2013 het Instituut voor Toekomstverkennend Onderzoek oprichtte.

Professor baron Gosselin is tevens sinds 2006 associate fellow in futures research aan het Green Templeton College en aan de Oxford Martin School van de University of Oxford. Hij is lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België.

Baron Gosselin is ook honorair consul van Frankrijk voor West-Vlaanderen. Hij ontving in dat kader recent ook een hoge erkenning. De Franse ambassadrice in België, mevrouw Hélène Farnaud-Defromont, overhandigde hem op 13 september in naam van de Franse President het ereteken van Officier in de Nationale Orde van Verdienste.

Alumnus Jan Smets 

Jan SmetsJan baron Smets (°1951) studeerde in 1972 af aan de Rijksuniversiteit Gent als licentiaat in de economische wetenschappen. Vrijwel meteen gaat hij aan de slag binnen het Belgisch financieel wezen. Doorheen zijn carrière zou hij diverse functies bij Belgische en Europese financiële instanties opnemen, in de eerste helft van de jaren '90 onderbroken door enkele jaren als kabinetschef van eerste ministers Martens en Dehaene. In 1999 wordt hij aangesteld als directeur van de Nationale Bank van België, een functie die hij 16 jaar vervult, en die startte met de uitdaging om de euro in België in te voeren. Van 2015 tot 2018 stond hij aan het hoofd van het Belgisch financieel wezen als Gouverneur van de Nationale Bank van België. Op vandaag is baron Smets voorzitter van de Koninklijke Schenking.

De Universiteit Gent feliciteert deze UGent'ers met de blijk van erkentelijkheid die zij van koning Filip mochten ontvangen.