EOS zoekt jonge, beloftevolle wetenschappers

(24-11-2021) De EOS Pipet bekroont een jonge, beloftevolle onderzoeker. Stel je nu kandidaat!

De Eos Pipet bekroont de wetenschappelijke prestatie van het afgelopen jaar, geleverd door een jonge wetenschapper (m/v/x). Met deze award wil EOS, in samenwerking met de Jonge Academie, wetenschap en technologie op een positieve manier onder de aandacht van het grote publiek brengen. In de lente van 2022 worden de Eos Pipet (gekozen door een vakjury) en de publieksprijs uitgereikt.

Wat zijn de criteria om deel te nemen?

  • Wat betekent ‘jong en beloftevol’? Er is geen strikte leeftijdsgrens. Als limiet hanteert EOS maximaal 5 jaar na het behalen van het doctoraat. Hiervan kan afgeweken worden mits motivering door de kandidaat (bv. omwille van ouderschapsrust of carrièreonderbreking).
  • De winnaar is werkzaam (of voor minstens de helft van de werktijd verbonden aan) een Vlaamse universiteit, kennisinstelling of bedrijf, of een federale wetenschappelijke instelling. Nationaliteit speelt geen rol.
  • Ofschoon wetenschappelijk onderzoek vaak teamwerk is, gaat de Eos Pipet naar een individuele onderzoeker. Als het bekroonde onderzoek in hoge mate het werk is van een heel team, dan wordt niet automatisch de onderzoeksleider of promotor gelauwerd, wél de meest creatieve onderzoeker. De (vak)jury waakt hierover.
  • Het bekroonde onderzoek werd in 2021 gepubliceerd in een wetenschappelijk vakblad, hetzij als hoofdonderzoeker, hetzij als een van de hoofdauteurs.
  • Het betreft toponderzoek, een wezenlijke bijdrage aan de discipline van de onderzoeker, en bij uitbreiding aan de wetenschap in het algemeen.
  • Het onderzoek vond niet alleen weerklank in het Nederlandstalige gebied, maar heeft internationale uitstraling.
  • Voor de award komt onderzoek uit alle kennisgebieden in aanmerking, inclusief sociale, humane, medische en ingenieurswetenschappen.

Doe mee!

Stuur dit ingevulde formulier tegen 13 december naar ineke.imbo@ugent.be

Contact

  • Ineke Imbo, ineke.imbo@ugent.be 
Wil je zelf (meer) communiceren over je onderzoek? De UGent neemt verschillende initiatieven om de relatie tussen wetenschap en maatschappij te verbeteren. Neem een kijkje op www.ugent.be/wetenschapscommunicatie of vraag communicatie-advies aan je facultaire communicatieverantwoordelijke. Laat je inspireren door de artikels over UGent-onderzoek(ers) die op www.durfdenken.be verschijnen.