Vooruitblik op academiejaar 2021-22: opstart in code groen

(09-06-2021) Indien de coronacijfers gunstig blijven evolueren, zal het academiejaar 2021-2022 aan de UGent kunnen opstarten in code groen, waarbij geen bijzondere coronamaatregelen van toepassing zijn.

Maandagavond 8 juni vond overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, de Vlaamse Vereniging voor Studenten en de minister van Onderwijs. De afspraken die we tijdens dit overleg maakten, hebben geen invloed op de evaluaties en examens die momenteel plaatsvinden. Ook de examens in de tweede zittijd zullen doorgaan zoals gepland.

Op dit moment zijn de meeste studenten en personeelsleden nog niet (volledig) gevaccineerd. Laat ons daarom waakzaam en voorzichtig blijven, zo roept rector Rik Van de Walle op.

Vanaf vandaag kunnen opnieuw activiteiten zoals on campus proclamaties, infodagen en publieke doctoraatsverdedigingen georganiseerd worden, op voorwaarde dat de bijbehorende veiligheidsprotocollen die gelden binnen het hoger onderwijs, de evenementensector of de cultuursector nageleefd worden. Zodra de overheid deze veiligheidsvoorschriften bekendmaakt, volgt meer info.

Indien de coronacijfers gunstig blijven evolueren, zal het academiejaar 2021-2022 kunnen opstarten in code groen, waarbij geen bijzondere coronamaatregelen van toepassing zijn. Voor de aanvang van het volgende academiejaar (wellicht een eerste keer medio augustus) zal dit voornemen opnieuw gelueerd worden en hopelijk ook bevestigd kunnen worden.