Schakel- en voorbereidingsprogramma's

Schakelprogramma's

Studenten met een diploma:

 • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: bedrijfsvertaler-tolk
 • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business & Languages
 • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: Business Translation & Interpreting
 • Bachelor in het office management, afstudeerrichting: management assistant
 • Bachelor in het office management, waarbij geen afstudeerrichting op het diploma is vermeld
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

kunnen op basis van dit diploma via een schakelprogramma van 83 studiepunten toegang krijgen tot de master in het vertalen, de master in het tolken en de master in de meertalige communicatie. Om toegang te krijgen moeten de houders van deze diploma’s eveneens kunnen aantonen dat het programma van hun professionele bachelor in kwestie minstens 23 studiepunten per corresponderende vreemde taal omvat.

Het overzicht van de opleidingsonderdelen van het schakelprogramma en de studiefiches daarvan zijn te vinden in de studiekiezer.

Na afloop van het programma krijgt de student een getuigschrift voor het behalen van het schakelprogramma. Dit getuigschrift geeft toegang tot het masterprogramma.

Alle info bij Anne Verwaeren.

Voorbereidingsprogramma's

Bachelors (of masters) in de taal- en letterkunde kunnen via een voorbereidingsprogramma toegang krijgen tot de master in het vertalen, de master in het tolken of de master in de meertalige communicatie. Er zijn 3 verschillende voorbereidingsprogramma's:

Het voorbereidingsprogramma van 38 studiepunten kan worden gevolgd door bachelors/masters in de taal- en letterkunde met twee corresponderende vreemde talen. Voorwaarde is dat het onderliggende bachelorprogramma minstens 24 studiepunten per corresponderende taal omvat.

Het voorbereidingsprogramma van 65 studiepunten kan worden gevolgd door bachelors/masters in de taal- en letterkunde met één corresponderende vreemde taal en wanneer deze studenten in de onderliggende bachelor ook Nederlands hebben gestudeerd. Voorwaarde is dat het onderliggende bachelorprogramma minstens 24 studiepunten per corresponderende taal omvat.

Het voorbereidingsprogramma van 85 studiepunten kan worden gevolgd door bachelors/masters in de taal- en letterkunde met één corresponderende vreemde taal en wanneer deze studenten in de onderliggende bachelor geen Nederlands hebben gestudeerd. Voorwaarde is dat het onderliggende bachelorprogramma minstens 24 studiepunten per corresponderende taal omvat.

De voorbereidingsprogramma’s tot Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen en Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen.

De programma's kunnen worden opgenomen door houders van een diploma van academische bachelor in de taal- en letterkunde, waarbij onderscheid wordt gemaakt volgens de talencombinatie van de afstudeerrichting:

 • afstudeerrichting met twee corresponderende vreemde talen zonder Nederlands = 38 studiepunten
 • afstudeerrichting met éen corresponderende vreemde taal én Nederlands = 65 studiepunten
 • afstudeerrichting met éen corresponderende vreemde taal zonder Nederlands = 85 studiepunten

De programma's maken verder ook een minimaal onderscheid tussen:

 • studenten die voorbereiden op de master in het vertalen
 • studenten die voorbereiden op de master in het tolken of in de meertalige communicatie

Alle info bij Anne Verwaeren.