Bachelor-en Masterproef suggesties Pieter Beck

 • Wetenschapsgeschiedenis: behandelen van casus uit de 17e of 18e eeuw
 • Wetenschapsfilosofie
  • experimentatie & "new experimentalism"
  • de "practice turn" in de wetenschapsfilosofie (kan zowel behandeling van casus zijn als filosofische reflectie over wat het betekent om wetenschap als een praktijk te behandelen en welke implicaties dit heeft voor onze visie op (wetenschappelijke) kennis)
  • materiële aspecten van wetenschappelijke praktijken, instrumentatie, standaardisering
  • kritieken op representationalistische visies op (wetenschappelijke) kennis
  • filosofische studie van wetenschapsonderwijs
  • pragmatisme
 • Geschiedenis van de filosofie
  • filosofie als zelfpraktijk (Hadot, cultura animi, Foucault, ...),
  • vroegmoderne kennisleer
  • filosofie in de Nederlandse Republiek (sociale, culturele en institutionele context) 
 • Klassieke Indische filosofie 
  • Boeddhistische filosofie
  • Bij voorkeur epistemologisch onderwerp