Bachelor-en Masterproef suggesties Maarten Van Dyck

  • Wetenschapsgeschiedenis
    • uitwerken van een concrete casus uit de geschiedenis van de wetenschappen (periode en thema te bepalen in functie van interesses van student).
  • Wetenschapsfilosofie
    • debatten ivm wetenschappelijke rationaliteit, wetenschappelijk realisme, expertise.
  • Geschiedenis van de filosofie
    • studie van een auteur of een thema uit de theoretische filosofie, al dan niet met focus op relatie tot wetenschappen (van renaissance t.e.m. twintigste eeuw, van Cusanus t.e.m. Michel Foucault).