Bachelor-en Masterproef suggesties Annelies Lannoy

  • Godsdienstwetenschappen
    • studie van een specifieke auteur en/of religietheorie (historisch of contemporain) met aandacht voor filosofische fundamenten en historische context.
  • Geschiedenis van de godsdienstwetenschappen
    • onderwerpen die aansluiten bij mijn eigen onderzoek naar antisemitisme. Bv. case study van antisemitisme in wetenschappelijke, onuitgegeven brieven uit de 19de en vroege 20ste eeuw en de conceptualisering van het jodendom daarin.