Geleding voor ATP

In de Faculteitsraad zetelen acht vertegenwoordigers van het ATP, die voor vier academiejaren verkozen zijn. Zij hebben niet alleen een adviserende functie, maar zijn ook effectief stemgerechtigd m.b.t. de adviezen die de Faculteitsraad voor de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege opstelt.