Literatuur Germaanse talen

Elektronische bronnen Literatuur Germaans Talen

 • Acta Sanctorum

  De databank Acta Sanctorum bevat de tekst van de 68 volumes van de Acta Sanctorum, gepubliceerd in Antwerpen en Brussel door het genootschap van de Bollandisten (1643-1940).

 • Algemeen Nederlands Persbureau fotoarchief / ANP

  Het Algemeen Nederlands Persbureau fotoarchief (ANP) bevat een ruime selectie gedigitaliseerde foto's uit de handgemaakte plakboeken van 1956 tot 1996, aangevuld met scans van nog oudere beelden uit de periode 1900 tot 1956.

 • Gale Literary Sources

  Gale Literary Sources brengt afzonderlijke literaire bronnen samen in één onderzoeksomgeving en bevat o.a. Dictionary of Literary Biography Complete Online, Literature Criticism Online, Literature Resource Center - LRC, LitFinder, Scribner Writers on GVRL, Something About the Author Online, Twayne's Authors on GVRL.

 • Athenaeum: Index of Reviews and Reviewers 1872-1900

  Athenaeum was een weekblad dat tussen 1828 en 1923 in Londen werd uitgegeven en een breed scala aan onderwerpen in de literatuur, de schone kunsten, de muziek, het theater, de politiek en de volkswetenschappen bestrijkt.

 • CEN : Catalogus Epistularum Neerlandicarum

  De CEN is een catalogus van de tot op heden ontsloten brieven berustend in de collecties van samenwerkende Nederlandse erfgoedinstellingen. De CEN ontsluit meer dan 2 miljoen brieven geschreven in de vroegmoderne en moderne tijd (ca. 1500 - heden).

 • Centraal Bestand Kinderboeken - CBK

  Het Centraal Bestand Kinderboeken bevat ruim 345.000 beschrijvingen van (voornamelijk) Nederlandstalige kinderboeken, tijdschriften en centsprenten, en circa 72.000 beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen over jeugdliteratuur, aanwezig in Nederlandse en Vlaamse instellingen.

 • Dictionary of Old English Web Corpus

  De Dictionary of Old English Web Corpus is een online databank die bestaat uit ten minste één exemplaar van elke Oud-Engelse tekst. In sommige gevallen wordt meer dan één exemplaar opgenomen, als het significant is omwille van het dialect of de datum.

 • Dictionary of the Scots Language

  Dictionary of the Scots Language is een historisch woordenboek van het Schots vanaf de twaalfde eeuw en maakt A Dictionary of the Older Scottish Tongue (DOST) en The Scottish National Dictionary (SND) gezamenlijk doorzoekbaar.

 • Early Dutch Books Online

  Early Dutch Books Online geeft full-text toegang tot boeken uit de Bijzondere Collecties van de Koninklijke Bibliotheek van Nederland en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden.

 • Early European Books

  Early European Books (EEB) biedt toegang tot een uiteenlopend aanbod van gedrukte bronnen uit Europa of in Europese talen van vóór 1701.

 • ECCO : Eighteenth Century Collections Online

  ECCO bevat werken die in de 18e eeuw in het Verenigd Koninkrijk zijn gepubliceerd, samen met duizenden belangrijke werken uit Amerika en elders (boeken, pamfletten, essays, etc). De database is gebaseerd op de English Short Title Catalogue en is voornamelijk in het Engels, maar bevat ook andere talen.

 • Brepolis Medieval and Early Modern Bibliographies

  Gecombineerd zoeken in de online bibliografieën IMB (International Medieval Bibliography), BCM (Bibliographie de Civilisation Médiévale) en IBHR (International Bibliography of Humanism and the Renaissance) biedt toegang tot 14 eeuwen Europese geschiedenis (300-1700).

 • ISTC : Incunabula Short Title Catalogue

  De Incunabula Short Title Catalogue is de internationale databank van 15de-eeuwse Europese drukwerken, opgezet door de British Library en met bijdragen van instellingen uit de hele wereld.

 • LiteRom online

  LiteRom bevat de volledige tekst van auteursinterviews en boekrecensies van Nederlandstalige literatuur vanaf 1900 die verschenen zijn in Nederlandse en Vlaamse dag- en weekbladen.

 • Narrative Sources

  Narrative Sources geeft een overzicht van verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden.

 • Project Muse

  Project MUSE biedt full text toegang tot prestigieuze tijdschriften op het gebied van humanities en social sciences.

 • Rossetti Archive

  Het Rossetti-archief faciliteert de wetenschappelijke studie van Dante Gabriel Rossetti, de schilder, ontwerper, schrijver en vertaler die volgens zowel John Ruskin als Walter Pater de belangrijkste en meest originele artistieke kracht was in de tweede helft van de negentiende eeuw in Groot-Brittannië.

 • STCN : Short Title Catalogue Netherlands

  De Short-Title Catalogus Nederland is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800; ook opgenomen zijn summiere beschrijvingen van Nederlandse (post-)incunabelen.

 • Vroegmiddelnederlands Woordenboek

  Het VMNW is een wetenschappelijk woordenboek dat toegang geeft tot een groot aantal bronnen: woorden en hun betekenis(sen) uit de ruim 2.200 ambtelijke bescheiden uit de dertiende eeuw, antroponiemen en toponiemen, woorden en namen van personages uit literaire teksten, etc. Het VMNW blijft een woordenboek bij het Corpus-Gysseling.

 • Woordenboek der Nederlandsche Taal

  Deze onlineversie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal is het eerste onderdeel van het GTB (Geïntegreerde Taal Bank) project 'Historische woordenboeken van het Nederlands online'. Het bevat trefwoorden in de huidige spelling, woordenboekartikelen en subtrefwoorden. Bij de trefwoorden zijn links opgenomen naar beschikbare dialectkaarten (o.a. de Taalatlas van Noord en Zuid), naar het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands en het Etimologiewoordeboek van Afrikaans en naar afbeeldingen van planten en dieren.

 • ZDB : Zeitschriftendatenbank

  De ZDB bevat bibliografische records over tijdschriften vanaf de 16de eeuw, wereldwijd, in alle talen, met informatie over de holdings in 4000 Duitse (en enkele buitenlandse) bibliotheken.