Doctoreren

Draaiboek doctoreren aan de Vakgroep Geschiedenis

Een overzicht van alle facultaire reglementen met betrekking tot de toelating, inschrijving, indiening en verdediging van het doctoraat, aangevuld met een aantal specifieke procedures van de Vakgroep Geschiedenis vind je in het draaiboek doctoreren.

Doctoral School

Informatie over de Doctoral School vind je op deze pagina van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.