Sara Willems

Sara Willems

Al jaren ben ik gepassioneerd door onderzoek naar hoe een toegankelijke, veilige en kwaliteitsvolle gezondheidszorg te garanderen voor iedereen, ook de meest kwetsbaren in de maatschappij. Het onderzoek van ons onderzoeksteam ‘Equity in Health Care’ beperkt zich daarbij niet tot specifieke bevolkingsgroepen, maar gaat uit van een brede benadering van diversiteit (etnisch-cultureel, sociaaleconomisch, gender, …). We doen onderzoek naar systeemkenmerken die bijdragen tot een billijke en toegankelijke zorg, maar analyseren ook specifieke aspecten van het zorgproces zoals de communicatie tussen de hulpverlener en kwetsbare patiëntengroepen. We hebben een bijzondere interesse in sociale variatie in kwaliteitszorg en patiëntveiligheid. Aan de hand van interventiestudies en actieonderzoek waarin we tools, instrumenten en good practices ontwikkelen en evalueren, willen we bijdragen aan de reductie van gezondheidsongelijkheid.

 • Hoofddocent en vakgroepvoorzitter van de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent
 • Verantwoordelijk lesgever voor opleidingsonderdelen rond diversiteit, sociale ongelijkheid en gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg in diverse opleidingen (geneeskunde, gezondheidsbevordering, sociaal werk, …)
 • Interesse in management en leiderschap in de gezondheidszorg en de impact ervan op equity in het aanbod en de kwaliteit van de zorg
 • Promotor binnen het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR), een interdisciplinair centrum binnen de Universiteit Gent dat zich toelegt op de sociale impact van migratie en vluchten en activiteiten verzorgt op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening
 • Lopend onderzoek omvat onder meer
  1. “EdisTools” (SBO), een grootschalig toegepast en fundamenteel onderzoeksproject dat focust op het ontwikkelen van instrumenten om etnische discriminatie te meten, te begrijpen en te reduceren
  2. “Equity in patiëntveiligheid”, dat focust op het beschrijven van sociale verschillen in patiëntveiligheid in de eerste lijn
  3. “Overlapping Use of Public and Private Health Care Services in Brazil” waarbij we focussen op de sociaal-economische factoren die het gebruik van de gezondheidszorg bepalen
  4. "CATCH (SBO)", een interdisciplinaire studie die inzicht probeert te krijgen in de werkzame mechanismen van buurtsport om sociale ongelijkheid in gezondheid bij kwetsbare jongeren aan te pakken
 • Europees vertegenwoordiger in de Special Interest Group Health Equity van de World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA)
 • Lid European Association for Quality and Patient Safety in Primary Care (EQuiP)
 • Voorzitter-bestuurder Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan vzw, Bestuurder Sint Lodewijk vzw (scholen en voorzieningen voor mensen met een motorische beperking)
 • Associate Editor International Journal for Equity in Health
 • Veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland rond gezondheidsongelijkheid, toegankelijkheid van zorg en sociale verschillen in patiëntveiligheid