Een geïndividualiseerd traject in een bachelor, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en/of master.

De bindende regels, tips en adviezen op deze pagina gelden voor bachelorstudenten die geslaagd zijn voor eerste bachelor, masterstudenten en studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma.

Een geïndividualiseerd traject (GIT), een traject waarbij afgeweken wordt van het modeltraject, heeft zowel voor- als nadelen .

Bindende regels voor het samenstellen van je curriculum

Onderstaande regels zijn van toepassing voor bachelorstudenten die geslaagd zijn voor eerste bachelor, masterstudenten en studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma.

  1. Neem alle nog af te leggen vakken uit je laagste modeltrajectjaar op in je curriculum, indien je ook vakken uit een hoger modeltrajectjaar wil opnemen.
  2. Controleer of je over de juiste voorkennis beschikt wanneer je vakken opneemt in je curriculum. Voor bepaalde vakken moet je hier verplicht aan voldoen.
  3. Je kan niet meer studiepunten (SP) opnemen in je curriculum dan dat je persoonlijk leerkrediet

Afwijking op bindende regels mogelijk?

De curriculumcommissie keurt enkel curriculumvoorstellen goed wanneer deze conform zijn samengesteld volgens bovenstaande regels. Een afwijking op bovenstaande bindende regels is dus niet mogelijk, behalve in uitzonderlijke situaties (o.a. in geval je curriculum minder dan 60 SP omvat).

Tips en adviezen voor het samenstellen van je curriculum

Naast de bindende regels die van toepassing zijn voor het samenstellen van je curriculum, is het jouw verantwoordelijkheid om een realistisch en goed doordacht curriculum samen te stellen, maar hoe begin je daar aan?

Stap 1: Bepaal hoeveel studiepunten je wil opnemen

De omvang van een modeltraject bedraagt 60 SP. Voor een GIT adviseren we om ongeveer dezelfde studieomvang op te nemen. Je houdt hierbij best rekening met je persoonlijk studieverleden. Met andere woorden is het voor jou misschien beter om minder dan 60 SP op te nemen.

Hou er rekening mee dat er van jou wordt verwacht dat je slaagt voor minstens 50% van je opgenomen studiepunten. Haal je dit niet, dan word je het volgende academiejaar een bindende voorwaarde opgelegd (zie studievoortgangsmaatregelen aan de UGent).

Stap 2: Bepaal welke vakken je zal opnemen

Wanneer je vakken opneemt van een hoger modeltrajectjaar, hou dan rekening met de gevraagde voorkennis

Stap 3: Check de extra ‘gouden tips’ voor het samenstellen van je curriculum.

Naast voorkennis kan je uiteraard ook rekening houden met het les- en examenrooster, bindende voorwaarden…

Aangezien je snel iets over het hoofd kan zien bij het samenstellen van een GIT, zetten we nog een aantal gouden tips op een rij, zodat je een haalbaar GIT kan samenstellen!

Vastleggen van je curriculum in OASIS

Je dient je curriculumvoorstel ten laatste in via OASIS op vrijdag 30 september 2022.

Bekijk de kennisclip over hoe je kan (her)inschrijven, je curriculum in OASIS kan vastleggen en je curriculum kan voorleggen aan de curriculumcommissie.

Heb je vrijstellingen aangevraagd? Volg de specifieke richtlijnen voor het vastleggen van je curriculum.

Begeleiding bij het samenstellen van je curriculum

Heb je alle regels, adviezen en tips die van toepassing zijn op jouw situatie goed hebt doorgenomen? Check dan onze bijkomende begeleidingsmogelijkheden!

Algemene kennisclip GIT

Algemene vragen over een GIT? Deze kennisclip heeft als doel algemene vragen over een GIT te beantwoorden (info volgt later).

GIT-workshop

Tijdens een GIT-workshop ga je zelf onder begeleiding aan de slag met jouw studietraject. Je kan er vragen stellen zoals: ‘Hoeveel studiepunten neem ik op?’ ‘Welke vakken voeg ik toe aan mijn curriculum?’…

Telefonische consultaties

Gedurende de maand september kan je de trajectbegeleiders slechts op vaste tijdstippen telefonisch contacteren. Deze telefonische consultaties zijn enkel bedoeld om korte vragen snel te beantwoorden.

Contact

Contacteer een trajectbegeleider.