Bijscholingsdag wiskunde – enkel voor toekomstige Bachelorstudenten Biomedische wetenschappen

Doelgroep

Ben je ingeschreven voor het eerste jaar van de opleiding Bachelor in de Biomedische Wetenschappen, dan heb je wellicht vastgesteld dat je reeds vanaf de eerste week van het academiejaar in een wiskundig bad zal ondergedompeld worden met het vak ‘Wiskunde’. Er wordt van jou niet geëist dat je al een heel ervaren wiskunde-zwemster of -zwemmer bent, maar niettemin gaan we ervan uit dat je een aantal wiskundige basistechnieken stevig onder de knie hebt.

Kom je uit een richting van het Secundair Onderwijs met ten minste 5 uren wiskunde per week, dan heb je die basistechnieken eigenlijk al flink ingeoefend en zal je tevens merken dat de helft van de cursus een herhaling is van wiskundeleerstof die je al in het Secundair Onderwijs verwerkt hebt. Heb je echter minder dan 5 uren wiskunde per week gehad of volgde je een opleiding in een niet-Vlaamse onderwijsinrichting, dan bieden we je de kans om kort voor de start van het academiejaar die wiskundige basiskennis nog wat bij te spijkeren door deel te nemen aan de bijscholingsdag wiskunde.

Inhoud

De basisleerstof die zal behandeld worden omvat o.a. rekenen met machten, logaritmen en goniometrische getallen, oplossen en bespreken van veeltermvergelijkingen en stelsels lineaire vergelijkingen, ontbinden in factoren en splitsen in partieelbreuken, elementaire bewerkingen met matrices.

Periode

Donderdag 14 september 2023 van 9u tot 16u30

Locatie

Auditorium A3, gebouw S9, campus Sterre (Krijgslaan 281, Gent)

Studiemateriaal

Voor de bijscholing zijn aangepaste nota’s voorzien met een overzicht van de theorie, een aantal uitgewerkte oefeningen en opgaven van oefeningen om zichzelf nog verder te bekwamen en te testen. Deze nota’s zullen door alle studenten kunnen geraadpleegd worden via het Ufora onderwijsplatform van de UGent waartoe je bij je inschrijving toegang hebt gekregen, in het bijzonder dus ook door diegenen die tot de doelgroep voor deze bijscholing behoren maar op de studiedag niet aanwezig kunnen zijn.

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf 10 augustus 2023 t.e.m. 12 september 2023 (12u).

Om in te schrijven klikt u op de volgende link: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/BijscholingWiskBiomed
OPGELET: de link is pas actief zodra de inschrijvingsperiode start

Kostprijs

Gratis

Bijkomende inlichtingen

 (09 264 47 57)