Diploma(supplement) en creditbewijs

Diploma(supplement)

Digitale versie

We mailen je diploma en diplomasupplement in pdf-formaat naar je UGent-mailadres en privé-mailadres (kijk via Oasis of je contactgegevens correct zijn en pas ze tijdig aan; indien de schrijfwijze van je naam moet aangepast worden: mail ons zo snel mogelijk via diploma@ugent.be). Bewaar een kopie van deze documenten op je harde schijf; je UGent-mailadres wordt namelijk kort na afstuderen afgesloten.

Deze documenten bevatten een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan gecontroleerd worden.

Deze digitale versie van je diploma is enkel mogelijk vanaf academiejaar 2015-2016 en niet voor vorige academiejaren.

Vanaf academiejaar 2015-2016 ontvang je van je diplomasupplement enkel een digitale versie.

Papieren versie

De papieren versie van je masterdiploma krijg je op de plechtige proclamatie, als je niet aanwezig kan zijn wordt het nadien opgestuurd. Bachelordiploma’s worden per post opgestuurd naar jouw domicilieadres evanals getuigschriften van schakel- en voorbereidingsprogramma, permanente vorming en postgraduaatsopleiding.

Diplomasupplement

Het diplomasupplement (zowel Nederlands als Engels) ontvang je enkel per mail. Dit supplement bevat informatie over de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de opleiding.

Het kan een tijd duren vooraleer je je diploma via de post ontvangt. Je kan in afwachting wel een attest van slagen downloaden via http://oasis.ugent.be. De attesten bevatten een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan worden gecontroleerd via http://attestering.ugent.be/check.html.

Creditbewijs

Na het afsluiten van de examenperiode verwerf je een creditbewijs voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je ten minste 10 op 20 behaalde. Het creditbewijs bevat informatie over je identiteit, de aard van de opleiding, het opleidingsonderdeel, het aantal credits en de toegekende eindbeoordeling. Creditbewijzen kan je opvragen op de facultaire studentenadministratie.

Nuttige links: