Kinesitherapie bij evenwichtsstoornissen, Focus op blijvende evenwichtsstoornissen, kinesitherapie, revalidatie: Mevr. Katrijn Van Laecke