CORE Facilities

De CORE Facilities versterken onderzoek aan de UGent. Onderzoekers binnen en buiten de universiteit kunnen gebruik maken van onze onderzoeksinfrastructuur.

We bieden verder ook opportuniteiten bij het verwerven van fondsen, het dynamisch aanpassen van de beschikbare faciliteiten en vooral het uitbreiden van het beschikbaar apparatenpark voor elke onderzoeker. Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de CORE Facilities contacteer

Faciliteiten

Opleiding

Om gebruik te kunnen maken van onze instrumenten en diensten dien je mogelijk eerst een opleiding te volgen. Deze opleiding kan bestaan uit een theoretisch en praktisch deel. Mogelijks bestaat de opleiding uit 2 modules en afhankelijk van de modules die je gevolgd hebt zal je de toelating krijgen om het toestel volledig zelfstandig te bedienen/gebruiken.

Het gebruik en beheer van de CORE Facilities gebeurt door middel van een speciaal hiervoor voorziene CORE FACILITY MANAGEMENT SOFTWARE. Je kan deze CFMS software terugvinden via Athena onder de naam "CFMS".

Gebruiksvergoeding

Wil je meer info rond het kostenmodel en de van toepassing zijnde kostprijzen voor de verschillende gebruikerstypen?

Vermelding van CORE Facilities

Het bestaan van CORE Facilities is mede afhankelijk van een goede vermelding in publicaties. Dit is een belangrijke maatstaf voor de correcte werking van deze faciliteiten. Een goede erkenning stelt hen in staat om (financiële) steun te verkrijgen, noodzakelijk voor het verwerven van fondsen voor het in stand houden en vernieuwen van de aangeboden infrastructuur of dienstverlening. Hierdoor kunnen ze de essentiële diensten door hen verleend blijven leveren. 

Samenwerking met Externen

De CORE Facilities staan ter beschikking van externe onderzoekers en onderwijsinstellingen. Deze kunnen hierbij gebruikmaken van de beschikbare instrumenten en diensten na overeenkomst.

Projectaanvragen

Het gebruik van de beschikbare CORE Facilities kan deel uitmaken van uw projectaanvraag. U kan hiervoor de stukprijs vermenigvuldigd met het begroot aantal invoeren als directe kost. Belangrijk hierbij is dit gebruik voldoende ruim in te schatten (herhalingen, validatie, enz…)  zodat uw project probleemloos volledig kan worden afgerond. Hou ook rekening met een minimaal voorziene jaarlijkse  indexering van de CORE Facility prijzen. Deze indexatie zal gebeuren op basis van de op dat moment geldende index. 

 

Indien u instrumenten nodig heeft specifiek voor uw project die vandaag nog niet in het portfolio van de CORE Facilities beschikbaar zijn kan u deze uiteraard ook in uw projectaanvraag includeren. U kan steeds contact met ons opnemen om de aankoop en eventuele installatie van deze investering te begeleiden