Cardiale heelkunde

De onderzoeksgroep 'Heelkunde' voert binnen deze onderzoekslijn diverse onderzoeken uit van klinische aard.

Onderzoeksprojecten (1)

Binnen het domein van congenitale cardiale heelkunde werden voorbije jaren publicaties geproduceerd in verband met:

 

Reconstructie van RVOT met exploratie van duurzaamheid van gebruikte conduits

 

Opvolging van klepfunctie bij aangeboren hartafwijkingen

 

NIRS-applicatie tijdens peri-operatieve zorgen en opvolging van kinderen met aangeboren hartafwijkingen

 

Onderzoek van de interactie tussen aorta hemodynamica en linker ventrikelperformantie bij kinderen na aortaboogchirurgie voor coarctatio

 

Onderzoek van premature leverdysfunctie na Fontan operatie bij kinderen met univentriculaire malformatie

 

Publicaties (in het Engels)

Onderzoeksprojecten (2)

Andere onderzoeksfocus is gericht op outcome na klepheelkunde bij verworven hartaandoeningen betreffende resultaten van opvolging van klepprotheses, performantie van klepherstellende devices (mitralisklep), ….

 

Publicaties (in het Engels)

Onderzoeksprojecten (3)

Recent opgestart klinisch onderzoek (maar nog niet ondersteund door reeds volbrachte publicaties) betreft doctoraatsonderzoek in verband met:

 

Onderzoek van biomechanische relatie tussen de tricuspidalisklep en rechter ventrikelfunctie bij functionele ticuspidklepinsufficientie

met focus op het effect van annuloplastietechniek

 

Onderzoek van alternatieve therapie van aortaklepziekte en risicostratificatie bij bejaarde patienten

Vragen?

  • Thierry Bové, onderzoeker