Onderzoeksprojecten

   Prof. dr. Greet Cardon

Prof. dr. Greet Cardon behaalde een Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, een doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding en staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep.

Haar onderzoek focust zich op de determinanten van fysieke activiteit en op het identificeren van de meest effectieve manieren om fysieke activiteit te promoten in verschillende leeftijdsgroepen.

Ze is/was betrokken bij verscheidene Europese projecten (vb. ToyBox, DEDIPAC, Feel4Diabetes, Smartlife), een Europees trainingsnetwerk rond co-creatie en leidt het interdisciplinair onderzoeksconsortium 'Ghent University Research on Aging Young' (GRAY)
Prof Cardon behoort sinds 2020 tot de Highly cited researchers
Onderzoeksinteresses: fysieke activiteit, sedentair gedrag, kinderen, jeugd, preventie, vergrijzing

Prof. dr. Delfien Van Dyck

Prof. dr. Delfien Van Dyck behaalde een Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, en een doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding en staat mee aan het hoofd van de onderzoeksgroep.

Haar onderzoek focust zich op de determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij (oudere) volwassenen, met specifieke aandacht voor het belang van bewegingsvriendelijke omgevingen (parken, buurten en het gebruik van Virtual Reality hierbinnen). Verder begeleidt ze doctoraten met betrekking tot theoriegebaseerde interventies via eHealth en mHealth ter promotie van een gezonde levensstijl bij volwassenen en een doctoraat rond het gebruik van ecological momentary assessment (EMA) om de dynamische determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij ouderen in kaart te brengen.
Ze is/was betrokken bij twee NIH projecten: de IPEN Adult en IPEN Adolescent studies.

Prof. dr. Sebastien Chastin

Prof. Dr. Sebastien Chastin behaalde een Bachelor of Science in Metrologie, Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en een doctoraat in Non-Lineaire Fysica. Hij werkt als professor aan de  Glasgow Caledonian University.

Zijn onderzoek focust op het menselijke bewegingsgedrag. Begrijpen waarom, wanneer en hoe mensen beslissen om al dan niet te bewegen is cruciaal om gezond bewegingsgedrag te promoten.

Momenteel is hij gastprofessor in de onderzoeksgroep met een specifieke focus op onderzoek.
Onderzoeksinteresses: 24 uur bewegingsgedrag; co-creatie van interventies ter promotie van fysieke activiteit 

dr. Melanie Beeckman

Opleiding: Master in de Klinische Psychologie; Doctoraat in de Psychologie – Universiteit Gent
Supervisor: Prof. dr. Greet Cardon

Onderzoeksproject(en): Melanie werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker op een FWO onderzoeksproject met als centrale doelstelling om een cognitief verrijkte wandelinterventie te ontwikkelen voor ouderen ter preventie van cognitieve achteruitgang, een samenwerking tussen de Universiteit Gent en KU Leuven. Dit wandelprogramma zal ouderen de gelegenheid geven om hun hersenen te trainen tijdens het wandelen, waarbij verwacht wordt dat dit de neuroplasticiteit zal boosten. Het project focust zich in het bijzonder op de haalbaarheid van de cognitief verrijkte wandelinterventie en dit door het zo veel als mogelijk te matchen met de noden en voorkeuren van ouderen met behulp van co-creatie methodes zoals focusgroepen.
Daarnaast is ze betrokken bij een project dat tot doel heeft om een intergenerationeel bewegingsprogramma voor grootouders en hun kleinkinderen te ontwikkelen en evalueren.
Hiervoor was Melanie tewerkgesteld bij het Ghent Health Psychology Lab waar ze haar doctoraatsdiploma behaalde op een onderzoeksproject naar de rol van psychologische risico- en veerkrachtsfactoren bij adolescenten met chronische pijn.
Naast haar werk als onderzoeker, werkt ze momenteel ook als deeltijds psycholoog in een wijkgezondheidscentrum en huisartsenpraktijk in Gent.
Onderzoeksinteresse: Active Ageing, Cognitief Functioneren, Chronische Aandoeningen (e.g., chronische pijn, neurodegeneratieve aandoeningen), Gezondheidspsychologie, Veerkracht, Preventie, Eerstelijnszorg

dr. Ruben Brondeel

Opleiding: PhD in Epidemiologie – Université Pierre et Marie Curie, Paris
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Frank Witlox

Onderzoeksproject(en): Interventies in de stedelijke omgeving (bv verbreden van voetpaden) die actief transport stimuleren, hebben een sterke invloed op het niveau van regelmatige lichaamsbeweging. Maar de invloed van zo'n stedelijke interventies is vaak moeilijk te evalueren, want onderzoekers hebben zelden invloed op die aspecten van de interventie die belangrijk zijn voor de evaluatie (bv de timing van de interventies). Het objectief van zijn postdoctoraat project is de invloed van stedelijke interventies op lichaamsbeweging evalueren door het gebruik van computersimulaties. Als aanvulling op traditionele evaluaties, kunnen computersimulaties belangrijke vragen beantwoorden omtrent de invloed van stedelijke interventies op het gebruik van actieve transportmiddelen, en uiteindelijk, op regelmatige fysieke activiteit. De simulatiemodellen zullen gebaseerd zijn op data verzameld in Gent, België.
Onderzoeksinteresses: Actief transport, simulatie modellen, machine learning, GPS en accelerometer data

dr. Sofie Compernolle

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – PhD in de Gezondheidswetenschappen
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Delfien Van Dyck

Onderzoeksproject(en): Sofie focust zich binnen haar onderzoek voornamelijk op sedentair gedrag bij volwassenen en ouderen Tijdens haar doctoraat onderzocht ze de socio-ecologische determinanten van sedentair gedrag bij volwassenen. Momenteel werkt Sofie als postdoctoraal onderzoeker aan een e-health interventie ter reductie van sedentair gedrag bij ouderen. Ze maakt daarbij gebruik van de realist methodology.
Onderzoeksinteresses: Sedentair gedrag, ouderen, e- en mhealth interventies, self-monitoring, user engagement, realist methodology

dr. Lieze Mertens

Opleiding: Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master Gezondheidsvoorlichting en – Bevordering, Doctoraat in de Gezondheidswetenschappen
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, Prof. dr. Benedicte Deforche

Onderzoeksproject(en): Lieze heeft reeds ervaring in onderzoek naar het verband tussen de fysieke omgeving en actief transport. Haar doctoraatsonderzoek gebruikte gemanipuleerde foto’s om deze relaties te onderzoeken. Momenteel werkt ze aan een postdoctoraal onderzoeksproject met als doel het identificeren van essentiële straatkarakteristieken die zowel de veiligheid als de aantrekkelijkheid bevorderen om actieve verplaatsingen uit te voeren door virtuele 3D wandel/fiets-omgevingen te manipuleren.
Deelnemers zullen fietsen (op een stationaire fiets) of wandelen (op een loopband) door een volledig omringde virtuele omgeving (=3D-CAVE of head-mounted-display). Deze virtuele omgeving zal gemanipuleerd worden op verschillende straatkarakteristieken. De responses op deze manipulaties zullen onderzocht worden. In dit onderzoek zal er veel aandacht gaan naar het integreren van publieke participatie (bewoners) om straten te hervormen.
Onderzoeksinteresses: actief transport, fysieke omgeving, fietsen, micro-omgeving, publieke participatie 

Marga Decraene

Opleiding: Master in logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie - Master in gezondheidsvoorlichting en - bevordering
Supervisors: Prof. dr. Marieke De Craemer en Prof. dr. Greet Cardon

Onderzoeksproject(en): Marga onderzoekt 24-uurs gedragingen (fysieke activiteit, sedentair gedrag en slaap) bij kleuters met overgewicht. Het doel van haar project is tweeledig. Ten eerste zal ze samen met ouders van kleuters met overgewicht een interventie creëren die gericht is op ouderschapsvaardigheden. Het doel van deze interventie is meer kleuters met overgewicht de nieuwe 24-uurs bewegingsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (mei 2019) laten behalen.
Ten tweede zal Marga de verschillende onderdelen van deze interventie testen a.d.h.v. een Multifase Optimalisatie Strategie (MOST).
In fase 1 wordt nagekeken welke interventie onderdelen het meest effectief zijn. In fase 2 zal Marga onderzoeken wat de meest optimale implementatieduur is. Na dit project hoopt Marga de interventie te kunnen testen in een RCT (fase 3 van MOST).
Onderzoeksinteresses: gezondheidspromotie, preventie, interventiestrategieën en - technieken, fysieke activiteit, sedentair gedrag, slaap, overgewicht bij kleuters, 24 uur bewegingsgedrag, co-creatie 

Julie Delobelle

Opleiding: Master in biomedische wetenschappen, afstudeerrichting neurowetenschappen - Master in de gezondheidsbevordering
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, Prof. dr. Geert Crombez en dr. Femke De Backere

Onderzoeksproject(en): Julie haar doctoraat richt zich op het dynamisch karakter van individuele en contextuele determinanten van fysieke activiteit bij oudere volwassenen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van e- & mHealth.
In de eerste fase van het doctoraatsonderzoek zal er gezocht worden naar de dynamische (i.e. tijds- en contextafhankelijke) mechanismen die aan de basis liggen van determinanten voor fysieke activiteit. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele en omgevingsfactoren. Dit gebeurt met behulp van een Ecological Momentary Assessment (EMA); een methode waarbij herhaaldelijke metingen worden uitgevoerd in de natuurlijke omgeving. Aan de hand van deze informatie zal ze in de tweede fase van haar doctoraat onderzoeken hoe deze gedragsveranderingen geïnitieerd kunnen worden, dit d.m.v. micro-gerandomiseerde trials. Het doel van deze trials is om te ontdekken welke interventie het best werkt voor wie en onder welke omstandigheden.
Onderzoeksinteresses: gezondheidsbevordering, fysieke activiteit, preventie, e- en mHealth, just-in-time adaptive interventions 

dr. Julie Latomme

Opleiding: Master in Science in de Experimentele en Theoretische Psychologie aan de Universiteit Gent
Supervisor: Prof. dr. Greet Cardon

Onderzoeksproject(en): In 2017-2021 werkte Julie op haar FWO-gefinancierd onderzoeksproject "Run Daddy Run". Run Daddy Run is levensstijlinterventie zich specifiek richt op vaders en hun kinderen (6-8 jaar), en werd ontwikkeld aan de hand van co-creatie: een aanpak waarbij de doelgroep (vaders) actief betrokken werden in het ontwikkelingsproces, om zo aan hun noden en behoeften te kunnen voldoen. Het doel van dit project was om vaders en hun kinderen (6-8 jaar) meer samen te doen bewegen, aan de hand van interactieve beweegsessies en een online (website) component, om zo de mate van fysieke activiteit van zowel vader als kind te verhogen, alsook hun mate TV-kijken te limiteren, en andere uitkomsten zoals de kwaliteit van vader-kind relatie en het psychosociaal welzijn. Gezien de positieve uitkomsten van dit project, wordt dit project momenteel in breder Vlaanderen geïmplementeerd door Gezinssport Vlaanderen. In 2022 zal Julie werken op het ENCEPHA project, dat als doel heeft een cognitief verrijkte wandelinterventie te ontwikkelen voor oudere volwassenen om cognitieve plasticiteit te stimuleren. Dit project tracht met een RCT aan te tonen dat het toevoegen van cognitieve activiteiten aan een bestaand programma voor lichamelijke activiteit een toegevoegde waarde heeft voor het verbeteren van het cognitief functioneren van oudere volwassenen.
Onderzoeksinteresses: overgewicht en obesitas bij kinderen, preventie, interventie, fysieke activiteit, sedentair gedrag, vaders, kinderen, cognitie, executieve functies, intergenerationele interventies

 Elien Lebuf

Opleiding: Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie musculoskeletale met optie sportkinesitherapie
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, dr. Jelle Van Cauwenberg en dr. Femke De Backere

Onderzoeksproject(en): Elien zal tijdens haar doctoraat de focus leggen op de ontwikkeling van geïndividualiseerde interventies om sedentair gedrag bij oudere volwassenen te reduceren, gebruik makende van e- & mHealth. In de eerste fase van dit onderzoek zal er gezocht worden naar de dynamische (i.e. tijds- en contextafhankelijke) mechanismen die aan de basis liggen van determinanten en gedragingen voor sedentair gedrag bij oudere volwassenen, rekening houdende met individuele en omgevingsgebonden factoren. Deze informatie zal in een tweede fase gebruikt worden om te onderzoeken hoe gedragsveranderingen geïnitieerd kunnen worden aan de hand van een e- & mHealth interventie, rekening houdend met de interactie tussen het individu en zijn/haar dynamische omgeving.
Onderzoeksinteresses: gezondheidsbevordering, sedentair gedrag, preventie, chronische aandoeningen 

   Laura Maenhout

Opleiding: Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Geert Crombez & Prof. dr. Geert Van Hove

Onderzoeksproject(en): Laura werkt aan het Move it, Move ID!-project, gefinancierd door het FWO. Dit project heeft als doel de fysieke activiteit bij jongeren met een (licht-matig) verstandelijke beperking te bevorderen. Via co-creatie sessies met de doelgroep probeert Laura een interventie te ontwikkelen die zo nauw mogelijk aansluit bij hun noden en behoeften. De interventie zal bestaan uit de combinatie van een mHealth interventie en buddy-systeem. Nadien zal de interventie ook op haar effectiviteit getest worden via een N-of-1 design.
Onderzoeksinteresses: Fysieke activiteit, gezondheidspromotie, preventie, interventie, jongeren, verstandelijke beperking, buddy, mHealth, N-of-1 design.

Iris MaesIris Maes

Opleiding: Master in logopedische en audiologische wetenschappen – afstudeerrichting audiologie, Master in gezondheidsvoorlichting en – bevordering
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Delfien Van Dyck

Onderzoeksproject(en): Het onderzoek van Iris richt zich op de determinanten van fysieke activiteit bij oudere volwassenen (65+). De eerste fase van het doctoraat van Iris focust op het identificeren van de dynamiek in de psychosociale determinanten van fysieke activiteit bij oudere volwassenen. Dit doet ze aan de hand van Ecological Momentary Assessment (EMA). EMA is een nieuwe monitoringsstrategie die gedragingen kan beoordelen op het moment dat ze zich voordoen in hun natuurlijke omgeving. In een latere fase van het doctoraat zullen er kleinere experimenten plaatsvinden, waarin bijvoorbeeld wordt nagegaan hoe oudere volwassenen het ervaren om meerdere keren per dag meldingen te ontvangen, via een applicatie op een smartphone, om hen aan te moedigen om fysiek actief te zijn. 
Onderzoeksinteresses: Gezondheidspromotie, Preventie, Interventies, Fysieke activiteit, EMA 

 Pieter-Jan Marent

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen - onderzoek in biomedische kinesiologie
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Jannique van Uffelen

Onderzoeksproject(en): Het project van Pieter-Jan richt zich op het achterhalen van de rol van dagelijkse activiteiten op het cognitief verouderen. Meer bepaald onderzoekt hij in een tweejarige opvolgstudie hoe beweging, zitgedrag en slaap gerelateerd zijn aan het cognitief functioneren bij 55+’ers. Hiervoor gebruikt hij objectieve meetmethoden zoals beweegmeters, maar ook via vragenlijsten verkrijgt hij meer inzicht in deze gedragingen. Meer informatie over zijn project vind je op www.pasoca.be
Onderzoeksinteresses: fysieke activiteit, sedentair gedrag, bewegingspromotie, ouderen, active ageing 

   Carmen Peuters

Opleiding: Master in Klinische en Gezondheidspsychologie – kinderen en adolescenten (KU Leuven), Master in Onderzoek in Psychologie Toegepast op Gezondheidswetenschappen – Sport- en Gezondheidspsychologie (UAB, Spanje)
Supervisors: Prof. dr. Geert Crombez, Prof. dr. Greet Cardon en dr. Ann DeSmet

Onderzoeksproject(en): Carmen werkt momenteel aan het MOV-E-STAR project, dat als doel heeft om de geestelijke gezondheid van jongeren (12-15 jaar) te bevorderen via gezonde leefstijlen die ze zelf in hun dagelijks leven kunnen aanpakken. Specifiek wordt er gefocust op meer bewegen, voldoende slapen, dagelijks ontbijten en minder zitten. Gebaseerd op theorie en via participatieve ontwikkeling met jongeren en stakeholders, werd de app #LIFEGOALS gecreëerd. Deze omvat verschillende gedragsveranderingstechnieken en bestaat o.a. uit een zelfregulatie component, een chatbot, en wekelijkse afleveringen van een jongerenserie. Via een cluster-RCT werd geëvalueerd welke effecten het gebruik van #LIFEGOALS heeft op het mentaal welbevinden en gezondheidsgedrag van jongeren. Carmen haar doctoraat focust verder op engagement met de app alsook op de jongerenserie als een impliciete manier om attitudeverandering te bekomen.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidspromotie, preventieve psychologie, gezonde leefstijlen, zelfregulatie, m-health, determinanten van mentaal welbevinden, stress- en emotieregulatie

   Helene Schroé

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
Supervisors: Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij en Prof. dr. Geert Crombez

Onderzoeksproject(en): Het doel van Helene haar doctoraatsproject is het evalueren van een e- & mHealth interventie ‘Mijn Actieplan 2.0’ (website en app) ter promotie van fysieke activiteit en het verminderen van sedentair gedrag bij volwassenen. Helene gebruikt de zelfregulatie theorie om de deelnemers te begeleiden in het proces van gedragsverandering. Specifieker gaat Helene na welke zelfregulatie technieken nu juist de effectiviteit van de e- & mHealth interventie zullen bepalen. Verder zal ze ook het effect van de e- & mHealth interventie op gedragsverandering in een “real life” setting onderzoeken.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidsbevordering; E- & mHealth; Fysieke activiteit; Sedentair gedrag; Zelfregulatie theorie

Flore De VylderFlore De Vylder

Opleiding: Master of Science Sportvoeding – Bachelor Voedings- en Dieetkunde – Postgraduaat FODMAPs bij IBS
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, Prof. dr. Greet Cardon en dr. Lieze Mertens

Onderzoeksproject(en): Flore doet in haar doctoraat onderzoek naar de individuele en contextuele determinanten (o.a. emoties, omgeving, fysieke activiteit) van eetbuien bij volwassenen met overgewicht. In een eerste fase van het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van Ecological Momentary Assessment (EMA) om deze determinanten te bepalen. Deze techniek bestaat uit herhaaldelijke metingen in de natuurlijke omgeving van de proefpersoon. In de tweede fase van het doctoraatsonderzoek, zal de verzamelde data gebruikt worden om een mHealth interventie te ontwikkelen. Het doel is om aan de hand van deze applicatie na te gaan hoe gedragsverandering bij eetbuien kan geïnitieerd worden.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidsbevordering, Voeding, Preventie, e- & mHealth, Obesitas, Eetbuien (Food cravings)


Evelien IlianoEvelien Iliano

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en dr. Melanie Beeckman

Onderzoeksproject(en): Het project van Evelien richt zich op het ontwikkelen en evalueren van een intergenerationeel bewegingsprogramma voor grootouders en hun kleinkinderen. Dit programma zal vorm krijgen door gebruik te maken van co-creatie, wat betekent dat alle deelnemers actief betrokken worden in de ontwikkeling hiervan. Hierdoor hebben zij een grote invloed op het proces en resultaat van het programma en voldoet het aan ieders wensen en noden. Het doel van het project is om enerzijds een evidence-based programmatheorie te ontwikkelen a.d.h.v. co-creatie en anderzijds om na te gaan of de fysieke activiteit van beide generaties verbeterd is door samen activiteiten te doen. Evelien zal nauw samenwerken met Julie en Melanie, die zich binnen dit project meer zullen focussen op cognitief verrijkt samen bewegen en het psychosociaal welzijn van grootouders en kleinkinderen.
Onderzoeksinteresses: Bewegingspromotie, Fysieke Activiteit, Ouderen, Kinderen, Intergenerationeel, Co-creatie 

Pauline HotterbeexPauline Hotterbeex

Opleiding: Master in de Klinische Psychologie - specialisatie Biologische Psychologie (VUB)
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Jannique van Uffelen

Onderzoeksproject(en): Pauline doet onderzoek naar de preventie van cognitieve achteruitgang bij ouderen. Meer bepaald richt ze zich op cognitief verrijkte wandelinterventies voor oudere volwassenen (65+), waarbij de oudere volwassenen tijdens het wandelen cognitieve oefeningen uitvoeren om hun brein te trainen. Er wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van het combineren van fysieke activiteit met cognitieve oefeningen op het cognitief functioneren van oudere volwassenen. Dit onderzoek beoogt een haalbare en aangename real-life interventie te creëren. In dit proces worden de oudere volwassenen dan ook nauw betrokken, om het programma zo goed mogelijk aan hun noden en wensen aan te passen. Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit Gent en KU Leuven.
Onderzoeksinteresses: Oudere Volwassenen, Neurodegeneratieve Aandoeningen, Gezond & actief ouder worden, Cognitief Functioneren, Preventie, Interventie, Gezondheidspsychologie 

Lea DelfmannLea Delfmann

Opleiding: Master in psychologie onderzoek (Universiteit van Amsterdam, Nederland) – major inklinische psychologie, minor in brein en cognitie
Supervisors: Prof. dr. Maïté Verloigne, Prof. dr. Benedicte Deforche, Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Simon Hunter (Glasgow Caledonian University, Scotland)

Onderzoeksproject: Lea doet onderzoek naar de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een co-creatie interventie op school ter bevordering van mentale gezondheid en slaap bij jongeren. Tijdens dit project zal er een bestaande interventie geschaald worden op een andere locatie en in een andere context. In de eerste fase zal de co-creatie interventie met behulp van het Cascade Model geschaald worden, hierbij wordt gefocust op mentaal welzijn dit in verband met COVID-19 pandemie. In de tweede fase zal er een effect analyse en een procesanalyse worden uitgevoerd om de effectiviteit van de interventie vast te stellen. Dit project is onderdeel van het Europese ITN project Health CASCADE.
Onderzoeksinteresses: co-creatie, gezondheidsbevordering, mentaal welzijn, slaap, PTSS, angststoornissen

Janneke de BoerJanneke de Boer

Opleiding: Master Sociale en Organisatiepsychologie (Universiteit van Utrecht, Nederland), Bachelor European Public Health (Universiteit van Maastricht, Nederland), Bachelor Gezondheidswetenschappen (Universiteit van Maastricht, Nederland)
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Maïté Verloigne, Prof. dr. Benedicte Deforche en Asst. Prof. dr. Teatske Altenburg (Amsterdam UMC, Nederland)

Onderzoeksproject(en): Janneke haar doctoraat is onderdeel van het Europese ITN project Health CASCADE dat zich richt op co-creatie in de volksgezondheid. Tijdens haar onderzoek zal Janneke zich focussen op de betrokkenheid van leraren bij co-creatie interventies op school. Eerst zal een kwalitatieve studie worden uitgevoerd waarbij leraren die eerder hebben deelgenomen aan co-creatie interventies op school worden geïnterviewd. Op deze manier wordt informatie verzameld over hun ervaringen met co-creatie en wat gedaan kan worden om deze ervaringen te verbeteren. Op basis van deze informatie zal een protocol worden opgesteld voor het succesvol betrekken van leraren bij co-creatie. Vervolgens zal er een interventie op school worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd om gezond gedrag bij jongeren te promoten, door middel van een co-creatie aanpak bij leraren.
Onderzoeksinteresses: co-creatie, gezondheidsbevordering, gezonde levensstijlen, gedragsverandering, interpersoonlijke relaties, groepsgedrag

Amber Van PuyveldeAmber Van Puyvelde

Opleiding: Master in de gezondheidsbevordering
Supervisors: Prof. dr. Benedicte Deforche, Prof. dr. Delfien Van Dyck

Onderzoeksproject(en): Amber doet onderzoek naar kenmerken van parken die 65-plussers al dan niet motiveren om een park te bezoeken en er fysiek en sociaal actief te zijn. In de eerste fase van het doctoraatsonderzoek worden de huidige gewoonten omtrent parkbezoek en park gebaseerde activiteiten van oudere volwassenen in kaart gebracht. Daarbij zal er ook gepolst worden naar specifieke parkattributen die ouderen prefereren. In de tweede fase van het project worden er specifieke plannen voor de vernieuwing van het Meulestede-Noord park ontwikkeld in samenspraak met de oudere buurtbewoners. Deze plannen voor parkvernieuwing zullen dan eerst in een virtuele omgeving getest en beoordeeld worden. 
Onderzoeksinteresses: Gezondheidsbevordering, preventie, healthy ageing, ouderen, omgeving, fysieke activiteit

Yafei YueYafei Yue

Opleiding: Master in Urban Planning-specialization in Urban Environments and Health (WHU, China)
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, Prof. dr. Greet Cardon and Prof. dr. Dongfeng Yang (DUT, China)

Onderzoeksproject(en): Yafei werkt aan een project dat als doel heeft om de gezondheid van oudere volwassenen te bevorderen met specifieke aandacht voor de fysieke activiteit, sociale cohesie en het welzijn door in te grijpen in de stedelijke gebouwde en natuurlijke omgevingen. Hij onderzoekt de effecten van straatbeeld metrieken, gemeten door machine learning, op de perceptie van oudere volwassenen en verifieert indirecte paden tussen beiden. Hij contrasteert de voordelen van de groene ruimte en blauwe ruimte op gezondheid. Verder zal hij een uitoefenbare interventie maat voor stedelijke omgevingen voorstellen om gezond en actief ouder worden te promoten. Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit Gent en Dalian University of Technology.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidspromotie, oudere volwassenen, groene ruimte, gezond verouderen, interventies, gezondheidspsychologie

Fien De BlockFien De Block

Opleiding: Master in de bewegings- en sportwetenschappen – Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, Prof. dr. Benedicte Deforche, Prof. Dr. Geert Crombez en dr. Louise Poppe

Onderzoeksproject(en): Fien werkt aan een project waar zal worden nagegaan of een verhoogde fysieke activiteit (FA) een positieve invloed heeft op het dagelijks cognitief functioneren van oudere volwassenen en of deze invloed gemedieerd wordt door een verbeterde slaap en een verbeterd mentaal welzijn. In het eerste deel van het project worden FA, cognitief functioneren, slaap en mentaal welzijn dagelijks door de ouderen geregistreerd. Vervolgens zullen ze gedurende een aantal weken de MyDayPlan interventie doorlopen, waarin ze gestimuleerd zullen worden fysiek actiever te zijn. FA, cognitief functioneren, slaap en mentaal welzijn worden opnieuw geregistreerd, waaruit dan zal blijken hoe deze parameters elkaar beïnvloeden.
Onderzoeksinteresses: gezondheidspromotie, fysieke activiteit, ouderen, slaap, mentaal welzijn, cognitief functioneren, m-health

Benjamin BeirensBenjamin Beirens

Opleiding: MSc in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, sportmanagement (Universiteit Gent)
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, dr. Lieze Mertens

Onderzoek: Het project van Benjamin focust op het creëren van veilige en aantrekkelijke omgevingen om te wandelen en te fietsen met behulp van virtuele 3D omgevingen. Als eerste stap zal het project de associatie tussen de percepties van de omgeving, motorische (fiets)vaardigheden en [DVD1] uitnodigendheid van straten om te fietsen onderzoeken. Hierbij zal ook afgetoetst worden hoe realistisch de virtuele 3D omgeving ervaren wordt. Hierna is het doel om op basis van feedback van participanten, verworven aan de hand van de thinking-out-loud methode, een optimale (veilige en uitnodigende) omgeving te creëren.
Onderzoeksinteresses: fysieke activiteit, virtual reality, fysieke omgeving, actief transport

Laura Van de VeldeLaura Van de Velde

Opleiding: Master in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie – Master in de gezondheidsbevordering.
Supervisors: Prof. Dr. Greet Cardon en Dr. Sofie Compernolle

Onderzoeksproject(en): Het project van Laura richt zich op het sedentair gedrag van ouderen. In een eerste fase zal de huidige evidentie over interventies rond sedentair gedrag bij ouderen gebundeld worden tot een ‘realist review’. Op die manier willen we een dieper inzicht krijgen in de onderliggende mechanismen, in relatie tot de context, die een invloed hebben op het sedentair gedrag van deze doelgroep. De bevindingen die uit deze fase voortvloeien zullen gebruikt worden voor het ontwikkelen van een mHealth applicatie die nadien ook empirisch geëvalueerd zal worden aan de hand van een ‘realist evaluation’. Het doel van dit project is om inzicht te verkrijgen in hoe, waarom en onder welke omstandigheden mHealth interventies ter reductie van het sedentair gedrag van ouderen effectief zijn en op die manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstige mHealth interventies.
Onderzoeksinteresses: Sedentair Gedrag, Ouderen, Gezond en Actief verouderen, mHealth, Gezondheidsbevordering, Gedragsverandering