Extra begeleiding (monitoraat)

Het monitoraat van de faculteit is een vertrouwelijk en toegankelijk aanspreekpunt voor alle studenten. De studiebegeleiders en trajectbegeleiders van het monitoraat nemen initiatieven om het studeren vlotter en efficiënter te laten verlopen.

De studiebegeleiders

  • begeleiden een aantal vakken (wiskunde, statistiek, accounting, economie) in eerste bachelor inhoudelijk, je kunt bij hen terecht met vragen over de leerstof;
  • bieden individuele en/of groepssessies aan over studiemethode en studieplanning, examens afleggen, evalueren en bijsturen, ... en zijn dus het aanspreekpunt voor al je vragen rond studieaanpak;
  • organiseren vrijblijvend voorbeeldexamens, zodat je je vorderingen kunt testen;
  • helpen je zoeken naar oplossingen voor zaken waardoor je studie minder wil vlotten (concentratieproblemen, faalangst, uitstelgedrag, ...).

De trajectbegeleiders

  • geven je individueel advies over je persoonlijk studietraject en studievoortgang;
  • begeleiden en geven informatie bij de keuzemomenten tijdens je studieloopbaan (keuzevakken, minor/major, ...), mogelijkheden i.v.m. GIT (geïndividualiseerd traject), aanvragen van een creditcontract, spreiding van studies, enz.;
  • helpen jou bij heroriëntering (overstap naar andere opleiding).