Kwaliteitscel Onderwijs (KCO)

Kwaliteitszorg

De kwaliteitscel onderwijs ondersteunt opleidingen en lesgevers bij het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van hun onderwijs. Dit is o.a. het opvolgen van programmawijzigingen (op basis van onderwijs- en opleidingsevaluaties,…), nieuwe onderwijsvormen introduceren, onderwijsgegevens analyseren, … De cel bereidt eveneens beleids- en adviesteksten voor en geeft zo het facultair onderwijsbeleid mee vorm.

Kerntaken: 

Advies, begeleiding en ondersteuning bij opleidingsspecifieke kwaliteitszorg: 

  • ondersteunen van opleidingscommissies 
  • coördineren van semesteroverlegmomenten 
  • coördineren van de vakfeedback afnames 
  • Ontwikkeling en organisatie van focusgesprekken op opleidingsniveau 
  • monitoren van de facultaire kwaliteitszorg 

Beleidsadvisering en ondersteuning

  • uitwerken van facultaire toets-en onderwijsvisie 
  • coördineren van masterproefbeleid 

Monitoring, ondersteuning en uitwerking van een facultair innovatiebeleid  

Naast de interne kwaliteitszorg, ondersteunt de kwaliteitscel onderwijs ook de coördinatie van de accreditatie van de opleidingen op internationaal niveau.  

Meer info over het kwaliteitszorgbeleid aan UGent.

Onderwijsinnovatie

Hieronder vind je meer informatie over de facultaire onderwijsvisie, de onderwijsinnovatieprojecten, de initiatieven die worden genomen om lesgevers kennis te laten maken en ervaringen te laten uitwisselen over vernieuwend onderwijs.

Contact & medewerkers

Universiteit Gent
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Kwaliteitscel onderwijs
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent Google Maps

Email: kco.eb@UGent.be 

Onderwijsdirecteur

De Beelde Ignace (09/264.35.31 - Sint-Pietersplein 7 - 1ste verdiep - lokaal 110.016)

Medewerkers

Administratief hoofdmedewerker

Beda Anneleen (09/264 34 65 - Verdieping -1 -lokaal 090.003)

Beleidsmedewerkers kwaliteitszorg onderwijs

Goossens Helena (09/264 33 11 - Verdieping -1 - lokaal 090.004)
Penninck Flore (09/264 98 37 - Verdieping -1 - lokaal 090.004)

Beleidsmedewerker onderwijs

Buysschaert Fanny (09/264 98 45 - Verdieping -1 -lokaal 090.003)