Projecten en publicaties

Onderzoeksprojecten

 •  ‘Onderzoek naar de meest adequate regeling inzake het budgettaire en financiële beheer en de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten’ in opdracht van Vlaamse Gewest, administratie Binnenlandse Aangelegenheden, 2005 
 • Voorbereiding van het CBN-advies NFP ‘Aanbevelingen in verband met de gelijkwaardigheid van boekhoud- en jaarrekeningregels opgelegd voor de sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor vzw's, ivzw's en stichtingen’, in opdracht van de werkgroep not-for-profit & public sector accounting (NFP&PSA) van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), 2005
 • ‘Het bepalen van relevante prestatie-indicatoren in de Centra voor Teleonthaal en de Centra voor Integrale Gezinszorg in het kader van de opmaak van een verenigingsdossier’, onderzoek in opdracht van de Vlaamse Overheid, Afdeling Welzijn en Samenleving, 2009
 • ‘Empirische studie omtrent het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector’ in opdracht van het Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (ICCI) en in samenwerking met de Hogeschool-Universiteit Brussel, 2011
 • ‘Onderzoek naar de (financiële) indicatoren/knipperlichten m.b.t. sociaal ondernemerschap, deugdelijk bestuur en financiële gezondheid van woonzorgcentra’ in opdracht van Zorgnet Vlaanderen, 2014

Opleidingen

De vakgroep Accounting, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit organiseerde opleidingen voor o.a.:

 • Economische Raad Oost-Vlaanderen
 • Bloso
 • Koning Boudewijnstichting
 • Steunpunt Lokale Netwerken (SLN)
 • RSZ inspectiediensten Erkende Sociale Secretariaten
 • Vlaamse Social-profitfondsen vzw. (VSPF)
 • Rekenhof
 • Sociare
 • Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
 • Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Publicaties

Handboeken

 • ‘Vzw-jaarrekeningzakboekje’, Kluwer, ISBN 978-90-4654-059-6
 • ‘Het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector’, Maklu-Uitgevers, ISBN 978-90-466-0432-8
 • ‘Vermijd kopzorgen… Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen’, Koning Boudewijnstichting
 • ‘Verenigingen en stichtingen: Vergelijkend en empirisch onderzoek van de boekhoudregelingen’, die Keure, ISBN 978-90-4860-195-0
 • ‘Handboek non-profitsector accounting’, die Keure, ISBN 978-90-4861-188-1
 • ‘Handboek accountancy in de publieke en non-profitsector: accounting, financieel management en auditing’, die Keure, ISBN 978-90-8661-702-9
 • ‘De commissarisfunctie in verenigingen en stichtingen’, Kluwer, ISBN 978-90-4654-739-7

Artikels

 • Studie Accountancy 4/2002, Boekhouding en audit in de niet-commerciële sector, deel boekhouding, Instituut der Bedrijfsrevisoren
 • Vzw’s in accountancy-hervorming: meer vragen dan antwoorden, Accountancy & Bedrijfskunde, Maandschrift, nr. 7, 2002, blz. 34-39
 • Ontwerpadvies CBN over de gelijkwaardigheid van sectoraal opgelegde boekhoudregels met de gemeenrechtelijke boekhoudkundige verplichtingen voor vzw’s, ivzw’s en stichtingen, Accountancy & Bedrijfskunde, Maandschrift, jaargang 27, nr. 2, 2007, blz. 3-7
 • ‘De toegevoegde waarde van de audit in de non-profitsector’, Tax Audit Accountancy, jaargang 7, januari 2012
 • ‘Analyse overheadkosten binnen de sector van de not-for-profit aanbieders van coaching, opleiding en werkplekleren’, SLiNger, Jaargang 17, nummer 2, februari – april 2012
 • ‘Problematiek van de commissarisfunctie in de verenigingen en stichtingen ten gevolge van de sectorale boekhoud- en externe auditregelingen’, Accountancy en Bedrijfskunde, Jaargang 32, nummer 6, juni 2012
 • Christiaens J. & Vanhee C., ‘Het Europees stelsel van rekeningen (ESR): rapportering en revisorale controle’, hoofdstuk 5 & 6, Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI), 2014-3, ISBN 978 904 660 73 12, p. 45-72
 • Christiaens J. & Vanhee C., ‘De vzw’, hoofdstuk 5, afdeling 2, ‘Grote en zeer grote vzw’s: Boekhouding en jaarrekening’, (2015) die Keure, ISBN 978-90-4862-024-1, p. 248-271
 • Christiaens J. & Vanhee C., ‘Risicobeheer’, hoofdstuk 4 ‘Interne controle en risicobeheer in de publieke sector’, ICCI, 2015-1, ISBN 978-90-466-0761-9, p. 53-76
 • Christiaens J. & Vanhee C., ‘Boekhoudkundige en technische aandachtspunten ESR 2010’, Taks, Audit & Accountancy, Jaargang 10, nr. 46, April 2015, p. 5-17