Doctoreren

Vrij veel masters in de computerwetenschappen beslissen om na het behalen van een masterdiploma nog een tijdje te blijven werken in een universitair laboratorium, vaak met het oog op het behalen van een doctoraatsdiploma, het hoogste diploma dat door de universiteit uitgereikt wordt. Doctoreren betekent dat je onder de leiding van een promotor zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitvoert, en daarover publiceert in wetenschappelijke tijdschriften en op wetenschappelijke conferenties. 

Een doctoraat duurt typisch vier jaar, en tijdens die periode word je betaald als wetenschappelijk medewerker aan de universiteit. Je zal ook ingezet worden als assistent bij het onderwijs van de vakgroep waarin je werkt. Een doctoraat laat je toe om door te groeien tot internationaal expert in je onderzoeksdomein, een netwerk uit te bouwen met o.a. industriële contacten, internationale conferenties bij te wonen, enz. Het doctoraat eindigt met het schrijven en verdedigen van de doctoraatsthesis. Per jaar worden er aan de UGent een 20-tal doctoraten in de computerwetenschappen/informatica verdedigd.

Meer informatie over doctoreren aan de UGent vind je hier: https://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren