Zomercursus wiskunde - burgerlijk ingenieur(-architect)

De bacheloropleiding besteedt zeer veel aandacht aan de overgang van het secundair naar het universitair onderwijs, in het bijzonder voor wiskunde.

In de eerste bachelor burgerlijk ingenieur wordt gedurende de eerste drie lesweken het vak Basiswiskunde georganiseerd, waarin de studenten hun wiskundekennis uit het secundair onderwijs opfrissen en verder inoefenen, teneinde optimaal voorbereid te zijn op het vervolg van de opleiding.

In de eerste bachelor burgerlijk ingenieur-architect vervult het vak Calculus in het eerste semester een soortgelijke rol, zij het dat in dat vak ook nieuwe kennis wordt aangebracht.

Toekomstige studenten die voorafgaand aan een van deze twee vakken reeds hun wiskundekennis willen verdiepen of aanvullen, en hun wiskundevaardigheden verder willen inoefenen en aanscherpen, zijn van harte welkom op de zomercursus.

Doelpubliek

De zomercursus is in de eerste plaats bedoeld voor toekomstige studenten burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect die een tegenvallend resultaat behaalden op de ijkingstoets en zich beter willen voorbereiden op de start van de studies. Maar andere studenten die overwegen één van deze opleidingen aan te vatten, zijn uiteraard ook welkom.

Praktisch

Wanneer: ma 5/9/22 – vr 9/9/22, telkens van 9u00 tot 12u15 en van 13u30 tot 16u45. Uitzonderlijk geen les op maandagvoormiddag; meer details volgen per mail na inschrijving (in de week voor de start). 

Waar: Campus De Sterre, gebouw S9, lokaal A0 

Kostprijs: gratis

Inschrijven: ga naar VCwiskIR – inschrijven kan tot 31/8

Online: er is online lesmateriaal beschikbaar voor zelfstudie. Bij interesse gelieve te mailen naar onderstaand adres met duidelijke vermelding: VC wiskunde b.ir. (arch.)

Meer info: monitoraatEA (t.a.v. Marleen Vander Straeten)

Inhoud

Volgende onderwerpen worden behandeld:

  • veeltermen, ontbinden in factoren, merkwaardige producten;
  • complexe getallen;
  • matrices en lineaire stelsels;
  • telproblemen;
  • goniometrie;
  • vlakke meetkunde en vectoren;
  • ruimtemeetkunde;
  • functieonderzoek en limieten;
  • integratietechnieken.