Zijn funderingen van offshore windturbines voldoende beschermd tegen de krachten van de zee?

(07-02-2022) Minghao Wu onderzoekt in zijn doctoraat de stabiliteit van de erosiebescherming die aangebracht wordt rond de funderingen van offshore windturbines.

Over de hele wereld  nemen windmolens in zee snel toe in aantal. De nieuwe generatie offshore windturbines hebben grotere turbine- en funderingsafmetingen zodat ze dieper in zee kunnen staan en meer wind kunnen omzetten in energie. Hierbij wordt meestal de paalfundering gebruikt. Een belangrijk punt voor de stabiliteit van deze fundering is het voorkomen van erosie van de paalfundering ten gevolge van grote oceaangolven en sterke stromingen. Om deze erosie te voorkomen wordt daarom op de zeebodem rond de paal meestal een erosiebescherming van stenen gestort..

De stabiliteit van deze stenen of erosiebescherming is een belangrijk aspect bij het ontwerp van paalfunderingen. 

“In mijn doctoraat heb ik een systematische experimentele studie gemaakt van de stabiliteit van erosiebescherming onder gecombineerde golf- en stromingsomstandigheden. Hiervoor heb ik unieke grootschalige en kleinschalige laboratoriumexperimenten uitgevoerd en geïntroduceerd”, vertelt Minghao.

“Ik heb de prestatie van de grootschalige erosiebescherming geëvalueerd en vastgesteld dat bestaande ontwerpmethoden het schadeniveau overschatten”

“De resultaten laten zien dat er een groot verschil is tussen klein- en grootschalige modellen. Het grootschalige model resulteert in lagere schadegetallen in vergelijking met het soortgelijke kleinschalige model”

“Dankzij mijn onderzoek kunnen de bestaande ontwerpmethoden bijgestuurd worden zodat realistischere voorspellingen kunnen gedaan worden over mogelijke schade aan de erosiebescherming”, besluit Minghao.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Experimentele studie naar de stabiliteit van bescherming tegen erosie rond offshore funderingen met funderingspalen

-

Contact: Minghao Wu, Vicky Statigaki, Peter Troch

Minghao Wu

De heer Minghao Wu is geboren in 1988 in Tongling, China. Hij behaalde zijn Master in Naval Architecture and Ocean Engineering in 2016 aan de Chalmers University of Technology. In 2017 is hij aan de slag gegaan als PhD onderzoeker aan de Vakgroep Civiele Techniek van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek richt zich op de erosiebescherming rond offshore monopile windturbines. Hij heeft de model- en schaaleffecten in laboratoriumexperimenten met monopile erosiebescherming onderzocht, en hij heeft een nieuwe ontwerpmethode voor monopile erosiebescherming ontwikkeld op basis van experimentele resultaten. De heer Minghao Wu is de eerste auteur van 3 peer-reviewed tijdschriftartikelen en 2 conferentiepapers. Naast de onderzoeksactiviteiten die gerelateerd zijn aan zijn doctoraatsthema, neemt hij ook deel aan projecten gerelateerd aan experimentele studie van golfenergieconvertoren. Gedurende zijn tijd aan de Universiteit Gent combineerde hij zijn onderzoek met onderwijsactiviteiten zoals het geven van tutorials in masterprogramma's en het begeleiden van masterproeven.

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke