Karim van Knippenberg

karim.jpg

Karim van Knippenberg (1992) heeft een BSc. Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (Wageningen Universiteit, 2015) waarbij hij tijdens zijn derde jaar bij onderzoeksbureau Alterra onderzoek deed naar burgerinitiatieven op het gebied van erfgoed. Daarna combineerde hij de opleiding MSc. Ruimtelijke Planning (Wageningen Universiteit, 2018) met de opleiding MA Heritage Studies (Vrije Universiteit Amsterdam, 2017). Karim houdt zich bezig met vraagstukken rondom erfgoed en actief burgerschap en is dankzij de combinatie van studies in staat om ideeën over erfgoed te koppelen aan ruimtelijke vraagstukken. Tijdens zijn studie heeft hij onder andere ervaring opgedaan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en deelgenomen aan verschillende (internationale) projecten en workshops. Met deze kennis en ervaring begon hij zomer 2018 aan een promotieonderzoek “Open Heritage”, een door H2020 gefinancierd onderzoeksproject (2018-2022) dat zich richt op de herontwikkeling van leegstaand en onderbenut historisch erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen en stakeholders.

Promotoren: prof. Luuk Boelens (UGent) en Beitske Boonstra (EUR).