To bio or not to bio - Onderzoek naar de kenmerken en inzetbaarheid van isolatiematerialen met een lage milieu-impact

Gebouwen hebben een enorme impact op ons milieu, slorpen massa’s energie op en leveren een belangrijke bijdrage in de wereldwijde CO2-emissies. Er is niet enkel het energieverbruik voor verwarmen maar er zit ook een grote hoeveelheid ingebedde energie in de toegepaste bouwmaterialen. In de evolutie om op energetisch vlak steeds performanter te (ver)bouwen weegt de milieu-impact van de toegepaste materialen steeds meer door. Een groot potentieel in de verantwoorde omgang met ons klimaat zit dus in de reductie van de milieu-impact van bouwmaterialen. 

Binnen het TETRA project “To bio or not to bio” wordt het potentieel van bio-gebaseerde isolatiematerialen onderzocht. Binnen het project zal een digitale kennistool ontwikkeld worden die materiaalprestaties en toepassingsmogelijkheden van bio-gebaseerde isolatiematerialen in kaart brengt en afweegt tegenover gekende materialen. De kennistool wordt aangevuld met bouwdetails en met best-practice praktijkvoorbeelden. Daarnaast worden 3D schaalmodellen ontworpen en gebouwd die ingezet worden bij opleidingen en workshops i.s.m. VDAB. Binnen het project zal UGent ook focussen op de hygrothermische prestaties en het eventuele degradatierisico van bio-gebaseerde isolatiematerialen onder verschillende toepassingen en op de evaluatie van de milieu-impact via LCA. 

Het onderzoeksproject gaat van start in mei 2020 en zal 2 jaar duren. Het onderzoeksconsortium bestaat uit UGent onderzoeksgroep Bouwfysica, Odisee campus Aalst en WTCB, ook verschillende Vlaamse bedrijven zijn betrokken.

Info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Academiejaar: 2019 / 2020
Medewerkers: Marijke Steeman, Lisa Van Gulck

Gerelateerde inhoud