Overgang naar het nieuw curriculum diergeneeskunde

Alle modeltrajectstudenten gaan gefaseerd over naar het nieuw curriculum: eerste bachelor, derde bachelor en tweede master in het academiejaar 2016-2017; tweede bachelor, eerste master, derde master in het academiejaar 2017-2018.

Overgangsmaatregelen GIT studenten

Alle studenten gaan in principe over naar het nieuw curriculum.

Studenten die na het bekijken van alle informatie nog vragen hebben, worden aangeraden om contact op te nemen met het monitoraat en eventueel een afspraak te maken.