Onderzoekssabbatical prof. Daminet 15/02/2019 - 15/02/2020

Geachte meneer, mevrouw,

Beste dierenliefhebber,

Geachte collega,

Vanaf 15 februari 2019 ben ik één jaar op ‘onderzoekssabbatical’. De Universiteit geeft me de gelegenheid om gedurende 1 jaar mijn werk toe te spitsen op wetenschappelijk onderzoek. Al mijn andere taken worden tijdelijk naar het minimum herleid.  Over 1 jaar neem ik gewoon mijn taken terug op. 

Wat ga ik precies doen ?:  Mij tijdens deze periode toespitsen op wetenschappelijk onderzoek. Ik zal o.a. een paar weken tijd spenderen in de Verenigde Staten en geregeld naar de Universiteit in Utrecht gaan.  Klinische studies over schildklieraandoeningen bij hond en kat en vroegtijdige detectie van nierziekten gaan dit jaar grotendeels mijn dagen vullen.  Door het uitvoeren van wetenschappelijke klinische studies tracht ik de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Wetenschappelijke studies voor het verbeteren van de zorg van gezelschapsdieren zijn vaak moeilijk te financieren. Nochtans zijn zulke studies essentieel om de zorg van onze patiënten te verbeteren. Heeft u interesse om dit onderzoek te steunen, dan kan u mij contacteren via secretariaat.khd@ugent.be

M.b.t. mijn klinische activiteiten zal ik vervangen worden door collega Katrien de Roover. Katrien zal naast de patiënten met algemene internistische problemen ook specifiek de patiënten met endocrinologische aandoeningen zien. Patiënten voor endocrinologie zullen bij voorkeur op dinsdagen op de agenda geplaatst worden.  Katrien zal op dinsdagen en donderdagen aanwezig zijn op kliniek. 

Voor vragen m.b.t. een nieuwe patiënt kan u best op consultatie komen en het medisch dossier van uw hond/kat meenemen. Voor een patiënt die reeds geruime tijd door mij opgevolgd werd en indien u geen andere contactpersoon hebt op onze dienst, kan u best contact opnemen via ‘interne.khd@ugent.be’ of een afspraak maken (09 264 7700). Mijn collega’s internisten gaan u en uw hond of kat zeer goed verder helpen.   

Het is voor mij duidelijk dat dit een intens, creatief en leerrijk jaar zal zijn maar ik zal de kliniek, mijn patiënten en hun baasjes zeker missen. Vanaf 15 februari 2020 sta ik terug paraat voor iedereen !

Sylvie Daminet