Koen Vlassenroot

Koen Vlassenroot

Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Website: http://www.ugent.be/ps/conflict-ontwikkeling/nl
Telefoon: +32 9 264 69 15
E-mail:

Onderzoeksthema's: Identiteit | Mensen 'onderweg' | Beleid & Recht

Volledige bibliografie

Koen Vlassenroot is hoogleraar in de politieke wetenschappen, voorzitter van de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies waar hij tevens de Conflict Research Group leidt. Hij heeft een uitgebreide expertise in de analyse van conflict in Centraal-Afrika, met bijzondere aandacht voor bestuur, gewapende groepen, toegang tot veiligheid en justitie, en beheer van natuurlijke grondstoffen. Hij is betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten die de relatie tussen conflict en migratie, de toegang tot justitie voor ontheemden en de terugkeer en herintegratie van ontheemden bestuderen.

 

Recente publicaties