Iedereen wordt blij van de Blauwe economie

(21-12-2021)

Maritiem onderzoek en innovatie in België behoren al decennialang tot de wereldtop. De Noordzee, ook wel onze Elfde Provincie genoemd, is de speeltuin van onderzoekers en wetenschappers die oplossingen zoeken voor dringende en heel actuele problemen inzake het klimaat, energie en gebruik van grondstoffen. Hier ligt een zee van mogelijkheden klaar om het economisch landschap van ons land verder te ontwikkelen en mee te helpen vorm geven. Toch is de ‘Blauwe economie’ vandaag, nog altijd een grote onbekende bij het grote publiek.

Het project BLUE BALANCE wil daarin verandering brengen samen met de bewoners van het kustgebied. Op basis van wetenschappelijke, onderbouwde methodes willen UGent-onderzoekers een toolbox ontwikkelen om met het brede publiek in dialoog te gaan. Door de bewoners mee te betrekken en het verhaal te helpen schrijven, creëren ze een draagvlak voor de vaak complexe materie van offshore projecten zoals kustbescherming, blauwe voeding, de havens en toerisme. Op deze manier wil men duurzame, economische activiteiten promoten die bijdragen tot de transitie van de Kustregio.

Een zee aan potentieel

De Noordzee behoort tot de meest innovatieve gebieden van onze economie. Nergens ter wereld wordt de zee drukker bevaren, nergens ter wereld wordt er zo veel  wind en water ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie, besteedt men zo veel aandacht aan de visserij en het transport van goederen. Toch wordt het potentieel van de Noordzee onderschat. Deze sterk groeiende sector stuit dan ook vaak in de ontwikkelingsfase van grootschalige infrastructuur of innovatieve projecten op tegenkanting van zowel de bevolking als de andere economische sectoren actief op en rond de zee.

 

Het team van Blue BALANCE onderzoekt hoe burgers en andere spelers betrokken kunnen worden bij de duurzame transitie van de Vlaamse kustregio, met als doel het draagvlak of "social license to operate" voor de Blauwe economie te verbreden.  Ze willen de burger niet enkel informeren, maar ook meenemen in het verhaal van de toekomst, de ontwikkeling van onze Vlaamse Kustregio.

 

Toolbox om duurzame activiteiten in ‘the picture’ te plaatsen

Zwin project
Met behulp van de toeristische sector zullen op verschillende plaatsen aan de kust test cases ontwikkeld worden. Onderzoek zal aantonen welke (digitale) communicatietools het meest geschikt zijn om de dialoog op gang te trekken, welke meeslepende verhaallijn het best aanslaat bij het brede publiek om de wetenschappelijke kennis over te brengen.  

De verschillende tools die ontworpen worden tijdens het project zullen gevalideerd worden op basis van veldexperimenten. Door de impact te meten bij gebruikers op hun bewustwording, pro-milieu attitudes, en openheid kunnen we nagaan of ze duurzame aanpassingen en innovaties (blijven) steunen.

Het eindresultaat van het onderzoek is een toolbox die de slaagkansen en economische return voor duurzame economische activiteiten langs de kust vergroot. De kennis wordt ook gebundeld in een praktisch handboek zodat deze als protocol kan dienen voor andere kust gerelateerde en offshore projecten (o.a. kustbescherming, blauwe voeding, havens en toerisme).  

 

Uniek multidisciplinair consortium slaat de handen in elkaar 

Logo marine@ugentOm deze ambitieuze doelstelling te bereiken slaan een team van archeologen, psychologen, communicatie experten,  Digital Arts and Entertainment professionals en mariene ingenieurs de handen in elkaar.   

Het team van archeologen binnen Blue BALANCE onderzoekt hoe we ons rijk maritiem verleden kunnen verbinden met hedendaagse innovaties en uitdagingen om een verhaal op te bouwen. Onze Belgische kust is een dynamisch landschap dat eeuwenlang is beïnvloed door de interactie tussen natuur en mens. Het ligt ook bezaaid met archeologisch en natuurlijk erfgoed. Deze kennis zal letterlijk in kaart gebracht worden om als wetenschappelijke basis te gebruiken bij het ontwikkelen van de optimale meeslepende verhaallijn voor elke thema.

Psychologen en communicatie experten zullen diepgaand onderzoek voeren bij burgers en stakeholders naar onze eigen kustidentiteit. Wat vinden we vandaag belangrijk als we naar de kust komen? Welke verwachtingen hebben we? Hoe belangrijk is duurzaamheid? Willen we duurzame voeding uit de zee, hoe verkleinen we onze ecologische voetafdruk tijdens ons verblijf, zijn we bereid hiervoor te betalen, willen we extra duinen aan onze kust, willen we meer weten over onze blauwe economie in Vlaanderen, enzovoort?

Een antwoord op deze vragen zal toelaten om de identiteit langsheen de kust in kaart te brengen en mogelijke verschillen tussen gemeentes te vast te stellen. Kortom, de basis van een succesvolle communicatiestrategie.

 

Interesse om deel te nemen?

Wil jouw bedrijf ook meer weten over hoe je draagvlak kan creëren bij burgers en welke strategieën je best toepast? Wil je deel uitmaken van een multidisciplinaire industriële adviesraad? Neem dan contact op met marine@ugent.be

Projectpartners

Het traject van duurzame transities is complex. Een multidisciplinaire aanpak is dan ook cruciaal. Het beheer en de uitvoering is in handen van verschillende experten.

  • De Universiteit Gent is coördinator van het project onder leiding van Marine@UGent gecoördineerd door professor Colin Janssen, professor Jana Asselman en dr. Sara Vandamme.
  • Daarnaast stappen ook het Centrum voor Persuasieve Communicatie (CEPEC) onder leiding van professor Veroline Cauberghe en de onderzoeksgroep Historische Archeologie (HARG) onder leiding van professor Wim De Clercq mee in de boot.  Andere partners zijn het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) onder leiding van lic. Chantal Martens en ir. Lisa Devriese, Howest – Digital Arts and Entertainment (DAE) onder leiding van ing. Vicky Vermeulen en de Universiteit Groningen - vakgroep Environmental Psychology (UG-EP) onder leiding van dr. Thijs Bouman.

Dit clusterproject wordt ondersteund door de Vlaamse speerpuntclusters De Blauwe Cluster en Vlaio.