Vakgroepen

Omgeving (BW20)

Plant en gewas (BW21)

Production

Protection

Reproduction

Processing

Dierwetenschappen en aquatische ecologie (BW22)

Levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid en gezondheid (BW23)

Groene chemie en technologie (BW24)

Campus Coupure Gent

Campus Schoonmeersen - Kortrijk - Korea

Biotechnologie (BW25)

Data-analyse en wiskundige modellering (BW26)

Landbouweconomie (BW27)